propozycja współpracy wzór pisma

zaproszenie do współpracy

Jak napisać zaproszenie do współpracy? Przykłady + Wzór!

Mikołaj Mikiciuk

Dziś rozpoczęcie rozmowy biznesowej jest dużo trudniejsze niż przed wprowadzeniem restrykcji dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej. Każdy stoi przed dylematem ...