uzasadnienie podania o zapomogę

podanie o zapomogę

Jak napisać podanie o zapomogę z ZFŚS? + WZÓR + UZASADNIENIE

Mikołaj Mikiciuk

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony i gromadzony przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym celem wsparcia socjalnego uprawnionych do tego ...