windows boot manager

co to windows boot manager

Co to Windows Boot Manager? Jak włączyć/wyłączyć/zmienić parametry?

Mikołaj Mikiciuk

Menedżer rozruchu Windows, znany również jako BOOTMGR, to kluczowy element systemu operacyjnego Windows, który odgrywa decydującą rolę podczas uruchamiania komputera. ...