5 rzeczy, które warto wiedzieć o ubezpieczeniu na życie w UK

Artykuł zewnętrzny

ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie pozwala osobie ubezpieczonej na zabezpieczenie sytuacji finansowej swoich najbliższych na wypadek swojej śmierci. Jest to więc rozwiązanie odmienne od innych popularnych ubezpieczeń, gdzie beneficjentem wypłaconych środków jest osoba ubezpieczona. Podobne rozwiązanie możemy znaleźć na polskim rynku ubezpieczeń, warto jednak pamiętać, że oferty dostępne w UK mogą się znacznie różnić od tych, do których przywykliśmy w kraju.

Warto więc dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania ubezpieczenia na życie w Wielkiej Brytanii, by decyzję o jego wykupieniu móc podjąć świadomie.

Jak działa ubezpieczenie na życie?

Podpisanie umowy ubezpieczenia na życie to zobowiązanie obejmujące dwie strony – Ty zobowiązujesz się do terminowego opłacania ustalonych składek, a ubezpieczyciel do wypłacenia kwoty, na jaką jesteś ubezpieczony, w przypadku Twojej śmierci. Ponieważ jest to polisa, która ma zabezpieczać finansowo Twoich najbliższych, pieniądze wypłacane są osobom wskazanym w umowie.

Warto jednak wiedzieć, że nie każda polisa na życie jest taka sama. Dostępna jest polisa Life Insurance, którą można wykupić na określony czas, ale też Whole of life, którą możesz wykupić na całe życie. Dostępne są jednak również rozwiązania skierowane do konkretnych grup klientów, może to być na przykład Joint Life Insurance, polisy over 50s, czy Mortgage Life Insurance.

Komu przydaje się taka polisa?

To od Twojej indywidualnej sytuacji życiowej zależy, przed jakimi zagrożeniami chcesz się zabezpieczyć. Sam charakter ubezpieczenia na życie sprawia, że najczęściej sięgają po nie osoby, które są głównymi żywicielami rodziny lub po prostu ich dochody stanowią dużą część domowego budżetu. W chwili śmierci takiej osoby sytuacja finansowa jej najbliższych może ulec nagłemu pogorszeniu, to właśnie w celu uniknięcia takich komplikacji warto zainwestować w dobraną do swoich potrzeb polisę. Jednocześnie sprawia to również, że nie dla wszystkich jest to tak samo opłacalne. Takie rozwiązanie ma Ci do zaoferowania dużo mniejsze korzyści, jeśli na przykład nie masz dzieci lub są one już dorosłe i samodzielne finansowo. Jeśli więc nie masz na swoim utrzymaniu żadnego innego członka rodziny lub posiadasz oszczędności, które możesz zostawić im po swojej śmierci, dużo lepszym pomysłem może być zainwestowanie w ubezpieczenie chroniące Cię jeszcze za życia, na przykład w chwili wystąpienia problemów zdrowotnych.

Czy wiek ma wpływ na możliwość wykupienia ubezpieczenia?

Mimo że zaawansowany wiek niekoniecznie wpływa na samą możliwość wykupienia polisy, wpływa jednak dość znacznie na oferowane warunki oraz wysokość składek. Jest tak, ponieważ wraz z wiekiem podnosi się poziom ryzyka związanego z chorobami, ale skraca się również okres płacenia składek, obie te rzeczy prowadzą do wyższych kosztów. Z tego powodu warto zainteresować się tym rozwiązaniem już wcześniej, co pozwoli na obniżenie kosztów. Nie oznacza to jednak, że osoby, które odłożyły taką inwestycję w czasie, nie mają z czego wybierać – na brytyjskim rynku ubezpieczeniowym dostępne są nawet oferty skierowane specjalnie do osób powyżej 50 roku życia.

Na jaką kwotę warto się ubezpieczyć?

Podobnie jak to, czy takie ubezpieczenie jest w ogóle dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, również kwestia tego, na jaką kwotę się ubezpieczyć zależy w dużej mierze od Twoich indywidualnych potrzeb. Wysokość polisy warto oszacować, biorąc pod uwagę zadanie, jakie wypłacone środki mają wykonać. Mają utrzymać standard życia rodziny na niezmiennym poziomie, czy zapewnić możliwość spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego? Ponieważ ta decyzja wpłynie również na wysokość składek, warto dobrze zastanowić się, co najlepiej sprawdzi się w Twojej sytuacji.

Czy możliwe jest wypłacenie pieniędzy za życia osoby ubezpieczonej?

Powszechnym przekonaniem jest, że pieniądze z polisy wypłacane są tylko w przypadku śmierć ubezpieczonego – i w większości przypadków jest to prawda. Jednak takie polisy w UK często zawierają zapis, który pozwala na wypłacenie środków osobie ubezpieczonej w chwili otrzymania przez nią diagnozy choroby terminalnej. W takim przypadku rozwiązanie to przysługuje Ci w ramach umowy, nie jako dodatkowo płatna opcja. Jeśli więc otrzymasz od lekarza diagnozę, że w wyniku choroby nie pozostaje Ci więcej niż 12 miesięcy życia, a Twoja choroba nie może zostać wyleczona, kwota takiego ubezpieczenia może zostać wypłacona Tobie jeszcze za życia.

Wiedząc, czego możesz oczekiwać po takim ubezpieczeniu, możesz podjąć świadomą decyzję o jego zakupie lub też o rezygnacji z niego. Jeśli postanowisz, że jest to dobre rozwiązanie w Twojej sytuacji, przy wyborze konkretnej polisy warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy ubezpieczeniowego, który będzie w stanie znaleźć najlepsze dla Ciebie oferty.

Oceń post

Dodaj komentarz