Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe firmie?

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

bezpieczeństwo finansowe firmy

Bezpieczeństwo finansowe rozumie się jako zabezpieczenie zgromadzonych zysków oraz możliwość dysponowania zasobami finansowymi, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Niestety w obecnych czasach przedsiębiorcy są szczególnie narażeni na kłopoty finansowe, związane z niewypłacalnością kontrahentów. Nieuregulowane należności nie tylko utrudniają prowadzenie działalności, ale również ograniczają jej szanse na dalszy rozwój. Warto wdrożyć pewne działania, mające na celu zapewnienie stabilności finansowej w przedsiębiorstwie. Jakie? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

Bezpieczeństwo finansowe w firmie – jakie kroki podjąć?

Weryfikacja kontrahenta

Przed nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem należy sprawdzić jego wiarygodność. Dzięki temu dowiemy się, czy jest on wypłacalny, a tym samym zapewnimy bezpieczeństwo finansowe własnej firmie. Uzyskane informacje będą pomocne nie tylko w sporządzeniu umowy, ale również w negocjowaniu korzystnych warunków współpracy. Rzetelne dane na temat kondycji finansowej potencjalnego partnera biznesowego znajdziemy w ogólnodostępnych bazach i rejestrach.

Przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą bądź są wspólnikami spółki cywilnej możemy sprawdzić w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółki cywilne sprawdzimy w bazie REGON. Natomiast spółki prawa handlowego znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możemy także zajrzeć do wykazu podatników VAT, skąd dowiemy się, czy dany kontrahent jest czynnym płatnikiem podatku oraz posiada wiarygodny numer rachunku bankowego. Odpowiednikiem tzw. “Białej Listy” jest VIES – angojęzyczna wersja, dzięki której można sprawdzić partnera biznesowego prowadzącego działalność w innym kraju (należącym do UE).

Staranna weryfikacja kontrahentów obejmuje także sprawdzenie Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Za sprawą tej platformy możemy sprawdzić aktualną sytuację finansową partnera biznesowego, z którym zamierzamy nawiązać współpracę. Podobne informacje uzyskamy w Biurze Informacji Gospodarczej. Warto sprawdzić opinie na temat danej spółki w Internecie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że nie wszystkie mogą być prawdziwe.

Monitorowanie płatności

Poczucie bezpieczeństwa finansowego w firmie gwarantuje stałe monitorowanie należności. Dzięki takiemu działaniu będziemy w stanie wychwycić nawet kilkudniowe zwłoki w płatnościach, które mogą skutkować zachwianiem płynności finansowej. Kontrola stanu należności umożliwia podjęcie określonych kroków w odpowiednim czasie. W momencie, gdy zbliża się termin uregulowania faktur należy przypominać klientom o konieczności uregulowania zobowiązań. Takie działania ograniczają się do wysłania e-maila, SMS’a czy wykonania telefonu z upomnieniem bądź ponagleniem. Prowadzenie regularnego monitoringu płatności jest dla przedsiębiorców skuteczną ochroną i sposobem na zminimalizowanie strat.

Należy pamiętać, że im dłuższy czas oczekiwania na zapłatę, tym zmniejsza się prawdopodobieństwo spłaty całego długu. W sytuacji, gdy czas oczekiwania na uregulowanie należności wydłuża się w nieskończoność należy podjąć czynności windykacyjne.

praca przy komputerze

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności to jedno z najskuteczniejszych narzędzi wspomagających prowadzenie własnego biznesu. Jest swoistym zabezpieczeniem działalności gospodarczej przed stratami związanymi z niewypłacalnością klientów. Co ważne, pozwala zminimalizować ryzyko handlowe i jednocześnie przynosi ogrom korzyści dla firmy. Jak działa ubezpieczenie należności? Ubezpieczyciel na bieżąco kontroluje kondycję finansową partnerów biznesowych. Na podstawie aktualnych analiz ustalany jest tzw. limit kredytowy, do którego zakład ubezpieczeniowy zapewnia ochronę. W sytuacji, gdy kontrahent nie ureguluje zobowiązań w określonym terminie, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie na rzecz wierzyciela, dzięki czemu jego płynność finansowa nie zostanie zachwiana. Poszukując solidnej instytucji finansowej, która pomoże ograniczyć skutki ryzyka handlowego warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Coface.

Firma Coface https://www.coface.pl/Nasza-oferta/Ubezpieczenie-naleznosci/Jak-dziala-ubezpieczenie-naleznosci to wiodący lider ubezpieczeń należności. Pomaga przedsiębiorcom ograniczyć ryzyko strat związanych z nieotrzymaniem płatności od kontrahenta. Korzystając z usług Coface nie tylko skrócimy czas oczekiwania na uregulowanie zobowiązań, ale również poprawimy płynność finansową we własnym przedsiębiorstwie. Wykwalifikowany zespół posiada międzynarodową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. To dobre rozwiązanie zarówno dla małych, dużych, jak i średnich przedsiębiorstw.

Stop loss

Często przedsiębiorcy popełniają ten błąd, że godzą się na udzielanie kolejnych pożyczek, kiedy kontrahent posiada jeszcze zaległe opłaty. W wyniku tego zwiększa się zadłużenie wobec naszej działalności gospodarczej. Narastające długi mogą przyczynić się nawet do całkowitej utraty płynności finansowej, a w konsekwencji – bankructwa firmy. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie dokumentu stop loss. Jego głównym celem jest wskazanie limitu, do którego partner biznesowy może przeciągnąć swoje zaległości.

Dokument stop loss to doskonały sposób na ograniczanie strat związanych z niewypłacalnością kontrahenta. Warto przedstawić go jeszcze przed ostatecznym podpisaniem umowy, ponieważ w takiej sytuacji kontrahent będzie miał świadomość, że w momencie, gdy będzie miał on problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań współpraca zakończy się i zostaną podjęte wobec niego działania windykacyjne.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Ryzykiem niewypłacalności finansowej jest obarczony każdy przedsiębiorca. Choć sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w firmie mogą wydawać się nieco przesadzone, warto je zastosować, ponieważ chronią działalność gospodarczą przed upadkiem. Przed nawiązaniem współpracy z zainteresowanym klientem dobrze sporządzić oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Czym jest owe oświadczenie? To akt notarialny stanowiący dobrowolną zgodę dłużnika na przymusowe ściągnięcie należności w chwili, gdy okaże się on niewypłacalny. Aby dokument faktycznie miał moc prawną musi zostać przygotowany przez notariusza. Ponadto powinien być zgodny z wszystkimi wytycznymi zawartymi w kodeksie prawa cywilnego. W oświadczeniu zawarte są informacje, tj. dane dłużnika i wierzyciela, wysokość zobowiązania oraz termin spłaty.

Mając w posiadaniu taki dokument, przedsiębiorca może łatwo i szybko odzyskać swoje należności. Z uwagi, iż oświadczenie o poddaniu się egzekucji to dokument mający moc prawną nic nie jest w stanie go podważyć.

podpisanie umowy

Sądowe zabezpieczenie roszczeń

Wierzyciel ma prawo złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń. Polega on na uniemożliwieniu dłużnikowi rozporządzanie majątkiem w toku postępowania sądowego. Jednocześnie daje wierzycielowi możliwość dochodzenia należności, bez negatywnych skutków.

Często zdarza się tak, że przedsiębiorca oczekuje na spłatę długów kilka lat. W tym czasie kontrahent zdąży wyzbyć się swojej majętności, przez co nie ma z czego uregulować zobowiązań. W takim przypadku postępowanie sądowe zostaje umorzone, a właściciele przedsiębiorstw nie mogą już liczyć na uregulowanie zobowiązań. Zabezpieczenie roszczeń ma przeciwdziałać takim sytuacjom.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo finansowe jest podstawą do budowania niezależności finansowej. Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których to klient ma problemy z uregulowaniem zobowiązań na czas. Zwłoki w płatnościach przyczyniają się do pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Można jednak temu zapobiec przestrzegając pewnych zasad. By zapewnić bezpieczeństwo finansowe, warto najpierw zweryfikować partnera biznesowego. Nadrzędnym działaniem jest systematyczna kontrola płatności. Warto również rozważyć ubezpieczenie należności. Aby uniknąć zatorów płatniczych, można przygotować dokument stop loss. Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Mogą także złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń.

Oceń post

Dodaj komentarz