Jak zwiększyć produktywność w miejscu pracy?

Artykuł zewnętrzny

produktywność pracy

Wysoka produktywność to priorytet każdej firmy. Warto rozłożyć więc to pojęcie na czynniki pierwsze. W tekście przedstawiamy szczegółową definicję produktywności oraz skuteczne sposoby na jej zwiększenie.

Czym jest produktywność?

Produktywność pracy to bardzo złożone zjawisko. Szczególnie gdy mowa o środowisku biurowym. W takim przypadku trudno wszak mówić o konkretnym, fizycznym produkcie, który zostaje w wyniku tej pracy wytworzony. Należy tu wziąć pod uwagę wiele czynników. Z jednej strony jest pracownik i wykonywane przez niego obowiązki, a z drugiej przede wszystkim czas oraz nakłady finansowe poniesione przez firmę. W uproszczeniu można przyjąć, że produktywność jest relacją wykonanej pracy do zasobów – ludzkich, czasowych i finansowych. Warto pamiętać, że może być ona wysoka, ale i niska. Minimalnym celem każdej firmy jest produktywność na poziomie, który pozwala na osiągnięcie dochodu przewyższającego sumę wydatków.

Produktywność a efektywność i wydajność

Jak obliczyć produktywność? Najprościej będzie pomnożyć wydajność przez efektywność. Bo, wbrew pozorom, te trzy określenia wcale nie są synonimami. Wydajność polega na wykonywaniu jak największej liczby zadań w jak najkrótszym czasie. Efektywność jest natomiast maksymalnym wykorzystaniem zasobów do osiągnięcia założonych efektów. Przykładem niech będzie zadanie polegające na rozesłaniu spersonalizowanych e-maili z ofertą firmy do potencjalnych klientów. Wydajność będzie w tym przypadku oznaczała przesłanie jak największej liczby maili. Efektywność będzie mierzona liczbą osób, które skorzystają z oferty. Produktywność będzie natomiast iloczynem dwóch pozostałych zjawisk.

Wpływ wysokiej produktywności pracowników na funkcjonowanie firmy

Nie jest tajemnicą, że sekret sukcesu firmy zazwyczaj tkwi w produktywności jej pracowników. Jest ona nierozerwalnie związana z dochodem. Wraz ze zwiększeniem zaangażowania zatrudnionych rosną również zyski biznesu. Wysoka produktywność pracy to sprawniej funkcjonujący organizm, jakim jest firma, a często także lepsza atmosfera. W dobrze prosperującym biznesie pracownicy na ogół nie obawiają się wszak o swoją pozycję. Powodzenie tej misji nie zależy jednak wyłącznie od samego pracownika – na jego produktywność powinien wpływać również pracodawca.

Jak poprawić produktywność pracowników?

Co może zrobić pracodawca, by jego podwładni byli bardziej zaangażowani w wykonywanie powierzonych im obowiązków? Warto zacząć od zwiększenia koncentracji u pracowników. W tym celu należy zadbać przede wszystkim o ergonomiczne stanowisko pracy. Biurko z elektryczną regulacją wysokości pozwoli na swobodną zmianę pozycji z siedzącej na stojącą. Właściwa postawa ciała przyczynia się do eliminacji dyskomfortu, co sprzyja koncentracji oraz zwiększa produktywność pracy. Pozostałe elementy architektury biura również nie są bez znaczenia – należy zadbać między innymi o strefę wyciszenia, która wspomoże regenerację w czasie przerwy od pracy. Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach na produktywność pozytywnie wpływa również zrównoważony system motywacyjny.

Oceń post

Dodaj komentarz