Konto oszczędnościowe czy lokata bez konta? Wybierz świadomie!

Artykuł zewnętrzny

lokata

Rachunki bankowe to instrumenty finansowe pozwalające na bezpieczne gromadzenie środków, ich przechowywanie, dysponowanie nimi. Obok funkcji rozliczeniowych rachunki pełnić mogą funkcję skarbonki, czyli miejsca, w którym przechowywane środki pracują dzięki oprocentowaniu.

Podobną funkcję pełnią lokaty bankowe. Jaka jest różnica między tymi produktami? Co bardziej opłaca się posiadać: lokatę czy konto oszczędnościowe?

Co to jest konto oszczędnościowe?

Rachunek oszczędnościowy to produkt finansowy łączący w sobie funkcje lokaty bankowej z rachunkiem osobistym. Najlepsze konto oszczędnościowe pozwala pomnożyć odłożone pieniądze, a jednocześnie daje możliwość swobodnego dysponowania gotówką bez konieczności terminowego blokowania jej na koncie, co jest cechą charakterystyczną lokaty.

Konto oszczędnościowe otwiera się jako depozyt, który oprocentowany jest według stawki ustalonej przez bank. Środki na rachunek można wpłacać w dowolnych terminach i w dowolnej wysokości. Po każdym miesiącu bank dopisuje do salda odsetki.

Jak wybrać najlepszy produkt dla naszych potrzeb? Zawsze warto zapoznać się z aktualnym rankingiem kont oszczędnościowych.

Posiadacz rachunku oszczędnościowego może w każdej chwili dokonywać wypłat z konta. Przyrost środków na rachunku jest tym wyższy, im dłużej przechowujemy na nim środki. Cechą charakterystyczną rachunków oszczędnościowych jest też zmienna stopa oprocentowania, uzależniona od sytuacji ekonomicznej.

Środki finansowe zdeponowane na rachunkach oszczędnościowych są bezpieczne z racji objęcia ich gwarancją przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co oznacza, że nawet w przypadku ogłoszenia upadłości banku właściciel rachunku nie straci depozytu do 100 tysięcy euro.

Czym różni się konto oszczędnościowe od lokaty?

Lokaty to popularne produkty, które pozwalają pomnożyć zdeponowany na nich kapitał. Depozyt na lokacie ulega zamrożeniu na okres, jaki właściciel lokaty określi w umowie.

Najczęściej lokaty zawiera się na 3, 6 lub 12 miesięcy. Można także zawierać lokaty na okres jednego miesiąca. Część z nich możemy otworzyć bez konieczności otwierania konta osobistego: https://polakoszczedza.pl/lokata-bez-konta-santander-consumer-bank/

Wpłata środków na lokatę dokonywana jest jednorazowo. W czasie trwania umowy nie można wpłacać nowych środków. Odsetki z lokaty przypisywane są po upływie okresu deklarowanego. Jeśli właściciel zdecyduje się wypłacić środki przed terminem zakończenia umowy, bank wypłaci jedynie kapitał bez odsetek.

Lokaty, podobnie jak rachunki oszczędnościowe, chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jest wiele różnic pomiędzy lokatą bankową a kontem oszczędnościowym:

  • Wysokość oprocentowania – lokaty mają zazwyczaj wyższe oprocentowanie, ale odsetki dopisywane są dopiero po upływie terminu określonego w umowie.
  • Zmienność oprocentowania – oprocentowanie rachunków oszczędnościowych jest zmienne, co przy wzroście stóp procentowych jest korzystne dla właścicieli kont oszczędnościowych. Z kolei oprocentowanie lokat jest stałe, a właściciele lokaty zyskują wówczas, gdy spadek stóp procentowych powoduje spadek oprocentowania rachunków oszczędnościowych.
  • Dostępność depozytu – środki zdeponowane na rachunku oszczędnościowym są dostępne i można je wypłacać bez obawy utraty wypracowanych odsetek, natomiast zerwanie lokaty przed terminem jest równoznaczne z utratą odsetek, które przypisywane są dopiero po zakończeniu terminu lokaty.
  • Wyrabianie nawyku oszczędzania – konto oszczędnościowe wyrabia nawyk oszczędzania- nawet jeśli oszczędzanie nie ma charakteru systematycznego, to fakt odkładania na wydzielonym rachunku dowolnych kwot i wypracowywanie odsetek mobilizuje do dokonywania kolejnych wpłat oraz jak najdłuższego terminu deponowania ich na rachunku. W przypadku lokaty wpłata jest jednorazowa, oczekiwanie na odsetki długie, a właściciel lokaty jest biernym uczestnikiem procesu, przez co trudniej nabywa umiejętności i nawyk oszczędzania.
  • Rachunki oszczędnościowe to produkty, które kierowane są zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Są doskonałym narzędziem, które można wykorzystać do nauki oszczędzania i racjonalnego wykorzystywania środków. Z kolei właścicielami lokat mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dlaczego warto korzystać z promocji?

W poszukiwaniu najlepszych kont oszczędnościowych sprawdzamy i porównujemy warunki, jakie banki stawiają  potencjalnym posiadaczom rachunku oszczędnościowego. Najczęściej są to:

  • Wysokość oprocentowania;
  • Uzależnienie otwarcia rachunku oszczędnościowego od posiadania konta osobistego;
  • Tryb kapitalizacji;
  • Koszty wypłat dokonywanych z rachunku;
  • Wysokość depozytu objętego wyższym oprocentowaniem.

Są także dodatkowe warunki związane z aktywnością właściciela rachunku, na przykład propozycje dla nowych klientów oraz nowych środków wpłacanych na rachunek. Te warunki często wiążą się z promocjami, jakie banki oferują dla klientów chcących otworzyć rachunki oszczędnościowe.

Nawet pobieżny przegląd promocji wiodących banków polskich wskazuje, że decydując się rachunek objęty promocją możemy zyskać kilkaset złotych.

Przypisanie do konta takiej kwoty to świetny początek systematycznego oszczędzania, co może być nowym krokiem ku poprawie jakości naszego życia.

Oceń post

Dodaj komentarz