Najważniejsze zasady segregacji odpadów w przedsiębiorstwie

Artykuł zewnętrzny

segregacja odpadów

Segregacja odpadów w firmie ma dziś szczególne znaczenie, a sposób w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie z problemem sortowania i zarządzaniem odpadami może mieć duży wpływ na jego konkurencyjność i sytuację finansową. Mimo iż segregowanie odpadów nie jest nowym obowiązkiem, nadal wielu firmom dobra organizacja w tym zakresie sprawia większe i mniejsze trudności. Jak postępować z odpadami w firmie i o jakich regułach związanych z ich segregacją warto pamiętać?

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie – praktyczne problemy i najważniejsze zadania

Sortowanie odpadów w miejscu ich powstania ma kluczowe znaczenie dla efektywności recyklingu, stąd tak wiele norm prawnych obliguje przedsiębiorstwa do większej dbałości o prawidłowe zagospodarowanie odpadów. Prawo czyni ponadto wytwórców odpadów w pełni odpowiedzialnymi za to co produkują i zobowiązuje ich do sortowania odpadów w taki sposób, by mogły być one w jak największym zakresie ponownie wykorzystane lub bezpiecznie zutylizowane. Wbrew pozorom segregowanie odpadów nie jest jednak zadaniem prostym. Jedną z największych trudności jest ich prawidłowa klasyfikacja – nie zawsze pracownikom firmy łatwo jest przyporządkować dany odpad do odpowiedniej frakcji. Problemem może być także właściwe rozmieszczenie pojemników na odpady, ich prawidłowe oznaczenie, zabezpieczenie, a wreszcie cała logistyka, w tym zorganizowany w ekonomiczny sposób odbiór odpadów, ich transport i utylizacja. Przedsiębiorcy zadbać muszą ponadto o precyzyjne ewidencjonowanie odpadów, tworzenie KPO itp. Niemal każde potknięcie w którymkolwiek z wyżej wymienionych obszarów może dla przedsiębiorcy oznaczać straty finansowe, problemy organizacyjne, jak również problemy prawne.

Jak powinna wyglądać segregacja odpadów w przedsiębiorstwie?

Sortowanie odpadów wymaga zastosowania odpowiednio dobranych pojemników. Pojemniki na odpady muszą być trwałe, funkcjonalne (np. łatwe do opróżnienia), szczelne, a przede wszystkim dobrze oznaczone i dostępne we właściwych miejscach. Kluczowe znaczenie ma również edukacja personelu – to konkretny pracownik ostatecznie decyduje, gdzie trafi dany odpad, czy nieprawidłowe postępowanie z odpadami nie doprowadzi do ich zanieczyszczenia lub nie wywoła zagrożenia, np. pożaru. Aby odpady mogły trafić do recyklingu, muszą być nie tylko właściwie posortowane, ale i zabezpieczone. Po raz kolejny decydujące znaczenie ma wybór dopasowanych do właściwości śmieci, pojemników do sortowania odpadów i ich rozlokowanie, które ułatwi wewnętrzny transport odpadów i będzie zgodne z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Warto również pamiętać, że dobrze zorganizowana segregacja odpadów wpływa na efektywność procesów odzysku, a to ma istotne znaczenie dla finansów firmy. Im więcej odpadów zostanie ponownie wykorzystanych, tym więcej zyska firma wytwarzająca odpady i my wszyscy. 

Jak usprawnić segregowanie odpadów w firmie?

Najskuteczniejszą drogą postępowania dla przedsiębiorców zainteresowanych optymalizacją procesów zarządzania odpadami jest nawiązanie współpracy z fachowcami. Firmy gospodarujące odpadami często oferują firmom nie tylko odbiór i transport odpadów, ale i usługi dodatkowe np. o charakterze doradczym czy szkoleniowym. Pod tym względem na krajowym rynku usług zarządzania odpadami wyróżnia się Stena Recycling, która od dwóch dziesięcioleci wspiera polskie firmy w takich dziedzinach jak segregacja odpadów i ich recykling, zamykanie obiegu surowców czy utylizacja odpadów niebezpiecznych. Specjaliści Stena Recycling projektują kompleksowe i dopasowane do potrzeb danej firmy usługi z zakresu gospodarowania odpadami, dostarczają pojemniki do segregacji odpadów, udoskonalają procesy odbioru i transportu odpadów, a nawet szkolą pracowników z takich tematów jak klasyfikacja odpadów niebezpiecznych czy sortowanie odpadów. W Stena Recycling można również zamówić specjalny podręcznik sortowania odpadów – zindywidualizowany dokument systematyzujący wiedzę o odpadach wytwarzanych w danej firmie i sposobach postępowania z każdym rodzajem odpadu, z którym może zetknąć się pracownik w konkretnym przedsiębiorstwie.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz