Podstawa obliczenia stawki transportowej za kilometr

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

stawki transportowe

Właściwe wyliczenie stawek transportowych jest trudnym zadaniem. Zwłaszcza kiedy przedsiębiorstwo chce być jednocześnie konkurencyjne i przynosić satysfakcjonujące zyski. W dobie dynamicznych zmian na rynku TSL opłaca się skrupulatnie weryfikować wydatki firmy. Kalkulacje należy rozpocząć od dokładnego rozpoznania i zsumowania wszystkich kosztów. Rozpoczynamy od porównania ceny paliwa za litr, do średniego spalania. Następnie pamiętamy o ubezpieczeniach OC, AC i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, dla wszystkich aut wykorzystywanych do przewozów. Uwzględnić należy też wszelkiego rodzaju naprawy i serwisy np. wymiany opon na każdy samochód w zarządzanej flocie. Także wielkość marży oraz utrzymanie księgowości, opłaty parkingowe, podatki, wynagrodzenia czy koszty telefonów wpływają na to, jak wysoką stawkę za kilometr będzie można oferować swoim klientom.

Jakie czynniki kształtują stawki transportowe?

Rok 2022 był rokiem pełnym wyzwań dla transportu. W życie wcielano kolejne przepisy pakietu mobilności. Ceny paliw rosły, podobnie jak koszty ubezpieczenia oraz wynagrodzeń dla kierowców. Czy takie tendencje będą się utrzymywały? Jaka jest przyszłość rynku TSL? Wiele analiz wskazuje na dalszy wzrost kosztów działalności. Wśród kolejnych czynników, jakie mają wpływ na stawki transportowe, należy uwzględnić klauzule takie jak BAF, CAF i dopłatę drogową. BAF (Bunker Adjustment Factor), pozwala na modyfikowanie stawek w zależności od aktualnych cen paliw. Korektę obliczyć należy według raportów PKN Orlen o cenach oleju napędowego. Klauzula CAF (Currency Adjustment Factor) dotyczy z kolei zmian na rynku walutowym. Kursy walut są bowiem tak samo zmienne, jak ceny paliw. Podobnie jak w poprzednim przypadku, koszty przelicza się w ujęciu miesięcznym. Korygowanie stawek odbywa się na drodze analizy kursu danej waluty, według danych z NBP. Jego porównanie do bieżącego kursu pozwala korygować różnice. Opłaty drogowe to kolejny z najważniejszych czynników mający wpływ na ceny za kilometr. Dotyczą one pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na drogach ekspresowych, krajowych i autostradach. Obowiązującym w Polsce systemem poboru opłat jest e-Toll. Płatnych odcinków wciąż przybywa, a to ma niebagatelne znaczenie przy wyliczaniu stawek transportowych.

Obowiązujące stawki za kilometr w 2022 roku

Tendencja wzrostu cen w transporcie utrzymuje się od 2021 r. kiedy zaczęto luzować obostrzenia covidowe. Zwiększył się wówczas popyt, zaczęła wzrastać konsumpcja, zatem potrzeby transportowania produktów znów były wysokie. Sytuacja polityczna przełożyła się na rynek TSL. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miało swoje odbicie w transporcie międzynarodowym. Wzrastające ceny paliw oraz mała ilość wykwalifikowanych kierowców także spowodowała, że koszty usług wzrosły. Problem ten wystąpił wraz z wybuchem Rosyjskiej agresji na Ukrainę także w Polsce. Zaczęło brakować pracowników, a był to kolejny czynnik zwiększający stawki przewoźników. Według analiz wskaźnik stawek transportowych w Europie wzrósł w 2022 r. o 7% w porównaniu do roku 2021. Transport między Polską a krajami unijnymi odnotował wzrost o 4,4%. Różnego rodzaju analizy prognozują dalszy wzrost cen za kilometr, natomiast dostrzega się także czynniki hamujące popyt na te usługi, takie jak np. inflacja. Firmy transportowe mogą zmniejszyć swoje koszty poprzez odpowiednie zarządzanie. Planowanie trasy tak, aby unikać pustych przewozów, korzystanie z systemów TMS oraz telematyki pozwolą zwiększyć konkurencyjność oferty.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://inelo.pl/tawki-transportowe/.https://inelo.pl/tawki-transportowe/

Oceń post

Dodaj komentarz