12 apostołów

12 apostołów

Jak brzmią i co oznaczają imiona 12 apostołów?

Mikołaj Mikiciuk

Jak wiadomo apostołów było dwunastu, jednak nie każdy z nas zna ich imiona. Byli to najbliżsi uczniowe Jezusa, których sam ...