podanie o zwiększenie etatu

podanie o zwiększenie etatu

Podanie o zwiększenie etatu – wzór z omówieniem

Mikołaj Mikiciuk

Jesteś pracownikiem, któremu zwiększono wymiar czasu pracy bez zmiany umowy? Masz prawo do wystąpienia o podpisanie aneksu lub modyfikację istniejącej ...