zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej wzór

zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej

Zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej lub zwolnienie lekarskie to jedyny sposób na usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach aktywizacyjnych lub rozmowie w Urzędzie Pracy. ...