Now Reading
Zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej + wzór

Zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej + wzór

zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej

Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej lub zwolnienie lekarskie to jedyny sposób na usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach aktywizacyjnych lub rozmowie w Urzędzie Pracy. Brak usprawiedliwienia może grozić utratą prawa do zasiłku, jeśli jest pobierany, a uporczywe niestawiennictwo może spowodować nawet utratę ubezpieczenia. Potrzebujesz wzoru odbycia rozmowy kwalifikacyjnej? Pobierz za darmo poniżej!

Pobierz za darmo:

pobierz wzór pdf
pobierz wzór doc

Zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej

Edytowalny wzór .PDF w przeglądarce lub .DOC

Elementy obowiązkowe i podstawa prawna

Żadne przepisy prawa nie regulują obowiązkowej treści ani elementów, które muszą znaleźć się w zaświadczeniu o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma także jednolitego wzoru takiego zaświadczenia. Nie mniej jednak warto zachować formę pisma urzędowego, gdyż przeznaczenie prawdopodobnie będzie miało charakter dowodowy / dokumentacyjny.

Przede wszystkim ważnym aspektem jest wskazanie daty rozmowy. Musi się pokrywać z datą zajęć aktywizacyjnych bądź wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy. Prawdopodobnie  możliwe będzie także usprawiedliwienie nieobecności ze względu na odległość firmy, w której odbywała się rozmowa, zwłaszcza jeśli udokumentujemy brak połączeń komunikacyjnych. 

Ile mam czasu na dostarczenie zaświadczenia?

Nieobecność powinna być co do zasady usprawiedliwiona do 7 dni od dnia niezgłoszenia się na termin wizyty w PUP. W tym czasie niezbędne będzie zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej lub zaświadczenie lekarskie.

Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względu na naszą sytuację (np. pobyt w szpitalu, odbywanie kwarantanny), warto zadzwonić do Powiatowego Urzędu Pracy i poprosić o dodatkowy termin.

Jak wypełnić zaświadczenie o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej?

Wypełnij w formularzu .PDF pola, które jesteś w stanie, a resztę zostaw dla osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną. Poinformuj ją na koniec rozmowy, iż zaświadczenie jest Ci niezbędne do usprawiedliwienia nieobecności, a na pewno zostanie wypełnione bez zbędnych komplikacji. 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Poradniki.net. All Rights Reserved.