Znaki towarowe w biznesie. Przewodnik dla przedsiębiorcy

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

znaki towarowe

Znak towarowy to nie tylko przyjemne dla oka logo czy intrygująca nazwa. To esencja marki, będąca unikalnym połączeniem symboli, obrazów i fraz, które pozwala firmie wyróżnić się na tle konkurencji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć na temat ich ochrony prawnej. Wszystko w myśl zasady, że lepiej zapobiegać problemom niż leczyć skutki. W tym zakresie sprawdza się powiedzenie, że pierwszy w Urzędzie Patentowym zyskuje najwięcej.

Co można w tej formie chronić?

Znaki przybierają wiele form. Ze swojej definicju służą do identyfikacji produktów czy usług na tle konkurencji. Oto najczęstsze typy znaków towarowych i przykłady ich zastosowania:

 • Znak słowny: To słowa, litery, cyfry lub ich kombinacje. Klasyczny przykład to “Apple” dla urządzeń elektronicznych.
 • Znak graficzny: Obejmuje rysunki obok lokotypu czyli tzw. sygnety. Ikoniczny “swoosh” firmy Nike to znak rozpoznawczy na całym świecie.
 • Znak słowno graficzny: To inaczej logo czyli słowo ubrane w oryginalna szat graficzną. Przykładowo logo ORLEN.
 • Znak przestrzenny (trójwymiarowy): Dotyczy unikatowego kształtu produktu lub opakowania, jak charakterystyczna butelka Coca-Coli.
 • Znak dźwiękowy: To dźwięki silnie kojarzące się z marką, jak chociażby dźwięk startowy systemu Windows.
 • Znak oparty na kolorze: Określony kolor kojarzony z marką, jak na przykład magenta charakterystyczna dla T-Mobile.
 • Znak kombinacji kolorów: Specyficzne połączenie kolorów związane z produktem lub usługą, takie jak czarno-miedziana kombinacja w bateriach Duracell.

Sprawdź koszt rejestracji znaku towarowego: https://www.kancelarialech.pl/koszt-zastrzezenia-znaku-towarowego/

Podstawowe funkcje znaku towarowego

Znak towarowy w biznesie ma trzy kluczowe zadania, które kształtują relacje z klientami i pozycję przedsiębiorstwa na rynku:

 • Odróżnianie produktów/usług: Znak umożliwia klientom szybkie i jednoznaczne rozpoznanie oferty firmy na tle konkurencji. Dzięki temu konsumenci mogą łatwo wybierać znane i sprawdzone produkty.
 • Wskazanie pochodzenia produktu/usługi: Znak informuje konsumentów o źródle produktu lub usługi. To nie tylko identyfikator, ale też gwarancja pewnego pochodzenia, co buduje zaufanie wśród klientów.
 • Gwarantowanie stałej jakości: Poprzez swój znak towarowy przedsiębiorstwo obiecuje konsekwentną jakość. Klienci, rozpoznając znak, oczekują stałego standardu produktu lub usługi.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Aby korzystać z najsilniejszej ochrony prawnej marki swój znak musisz zastrzec W skrócie, oto jak to działa:

 1. Przygotuj wniosek: Wypełnij dokumentację, dostarczając komplet informacji o znaku i kategorie produktów czy usług, które chcesz chronić.
 2. Ureguluj opłaty: Proces rejestracji wymaga uiszczenia opłaty, której kwota zależy od obszaru oraz zakresu zamierzonej ochrony.
 3. Poddaj się weryfikacji urzędu: Po złożeniu wniosku, urząd oceni jego poprawność, badając zdolność rejestrową oznaczenia oraz to, czy nie łamie innych kryteriów.
 4. Zaczekaj na opublikowanie: Twój wniosek zostanie upubliczniony, co pozwoli konkurencji na zgłaszanie potencjalnych sprzeciwów.
 5. Oczekuj na decyzję: Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie i nie napotkasz przeszkód, urząd przeprowadzi rejestrację Twojego znaku i otrzymasz świadectwo ochronne.

Ten monopol prawny ma pewne ograniczenia.

1. Terytorialność ochrony

Każda rejestracja znaku towarowego ma charakter terytorialny. Oznacza to, że ochrona przyznana w wyniku rejestracji obowiązuje wyłącznie na terytorium konkretnego państwa. Nie da się tego zawęzić tylko do miasta czy województwa.

Na przykład, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) zapewnia ochronę tylko na terytorium Polski. Aby uzyskać ochronę w innych krajach Unii Europejskiej, można zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), co zapewni ochronę w całej UE. Dla ochrony na większym terytorium międzynarodowym można skorzystać z systemu madryckiego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

2. Czas trwania ochrony

W większości krajów, ochrona znaku towarowego przyznawana jest na okres 10 lat od daty złożenia wniosku o rejestrację. Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o datę rejestracji, ale właśnie datę zgłoszenia.

3. Jak można przedłużyć ochronę

Ochronę znaku można przedłużać nieograniczoną liczbę razy, każdorazowo o kolejne 10 lat. Aby to zrobić, konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty w odpowiednim urzędzie (np. UPRP, EUIPO, WIPO). Przedłużenie możliwe jest przed upływem terminu ważności bieżącej ochrony.

Symbol ™ i ® – co oznaczają i kiedy ich używać?

Symbolami, które często towarzyszą znakom towarowym są ™ (trademark) i ® (registered trademark). Chociaż dla wielu mogą one wydawać się wymiennymi oznaczeniami, mają one różne znaczenie i są stosowane w określonych sytuacjach.

Symbol ™ oznacza, że dane oznaczenie jest używane jako znak towarowy. Wskazuje to, że firma używa tego znaku jako marki handlowej. Często jest on używany przez firmy w okresie oczekiwania na formalną rejestrację w Urzędzie Patentowym. Może być jednak tak, że taki podmiot w ogóle nie złozył jeszcze takiego wniosku. Wtedy posługiwanie się znaczkiem TM jest bezpieczne.

Symbol ® oznacza, że znak towarowy został oficjalnie zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym. Korzysta więc z najsilniejszej ochrony prawnej. Używanie tego symbolu w odniesieniu do znaku, który nie został zarejestrowany, może prowadzić do oskarżeń o wprowadzanie w błąd co zagrożone jest grzywną do 5000 zł.

znaki towarowe

Kiedy można mówić o naruszeniu prawa do znaku?

Naruszneie ma miejsce, gdy inny podmiot używa oznaczenie identycznego lub myląco podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego bez zgody właściciela. Może to dotyczyć nazw produktów, logotypów, sloganów lub innych elementów, które są chronione w Urzędzie Patentowym. Częstym błędem jest zakłądanie, że ochrona jest tylko na identyczność. W praktyce nie wolno się posługiwać nazwami na tyle podobnymi, że grozi to realnymi pomyłkami na rynku.

Co więcej nielegalna jest również taka sytuacja, kiedy oznaczenie konkurenta może sugerować szczególne związki gospodarcze z właścicielem znaku. Tak się stanie jeżeli zastrzeżone słowo znajdzie się w znaku późniejszym.

Jak reagować na naruszenia znaku towarowego?

Kiedy zauważasz, że Twoja marka jest nielegalnie używana przez inną firmę, czas działać. Oto kilka kroków, jakie możesz podjąć, by chronić swoje interesy:

 • Wysłanie wezwania do zaprzestania naruszeń: Przed wejściem w regularny spór przed sądem wyślij formalne wezwanie do zaprzestania naruszeń. Często taki list od rzecznika patentowego może skłonić naruszyciela do zaprzestania nielegalnych działań bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej.
 • Wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego: Jeśli inna firma próbuje zarejestrować znak myląco podobny do Twojego, możesz wnieść sprzeciw przeciwko takiemu zgłoszeniu. Często jednak nie będzie to potrzebne o ile postąpisz tak jak wskazałem w poprzednim punktcie.
 • Unieważnienie zarejestrowanego znaku: Jeśli konkurencyjny znak został już zarejestrowany, ale narusza Twoje prawa, możesz wystąpić z wnioskiem o jego unieważnienie. Masz na to 5 lat.
 • Zablokowanie ofert i treści na portalach sprzedażowych i społecznościowych: W sytuacji, gdy naruszenie ma miejsce online, na przykład na platformach handlowych typu Allegro czy Amazon, a także na mediach społecznościowych, można wystąpić o usunięcie ofert lub treści naruszających prawa. Działa to rewelacyjnie. Platformy usuwają sporne treści w kilka godzin od wysłania im takiej skargi.
 • Pozew: Jeśli inne metody zawodzą, możesz wnieść sprawę do sądu w celu ochrony swoich interesów. Nawet na tym etapie jest możliwość zawarcia ugody. Jeżeli to się nie uda możesz formułować szereg roszczeń natury finansowej. Od odszkodowania po wydanie bezpodstawnie uzyskanych zysków. Co ciekawe jesteś w stanie w ten sposób przejąć konkurentowi domenę internetową wykorzystującą Twój znak towarowy.

Ochrona marki nie polega tylko na rejestracji, ale również na ciągłym monitorowaniu i reagowaniu na potencjalne naruszenia. Indywidualne podejście do każdego przypadku, wspierane wiedzą i doświadczeniem rzecznika patentowego, zapewni skuteczną ochronę Twojej marki, dbając jednocześnie o jej pozytywny wizerunek na rynku.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz