Co to i do czego służy BHP?

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

szkolenia bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy, zwane w skrócie BHP, to najogólniej mówiąc zbiór zasad, które określają sposób wykonywania pracy oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków jej wykonywania.

BHP jest istotną dziedziną, która realnie wpływa na poziom bezpieczeństwa i ochrony pracowników. Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę i dąży do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i komfortowych warunków pracy.

Jednym z zadań osoby zajmującej się BHP jest ocena i eliminowanie ryzyka występującego na konkretnych stanowiskach pracy i zapewnianie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwie, niezależnie od stanowiska.

Pracownik albo zewnętrzna firma

Realizację zadań związanych z BHP można powierzyć specjaliście do spraw BHP zatrudnionemu na stałe w firmie. Coraz częściej jednak mniejsze firmy decydują się na outsourcing, czyli powierzenie wszystkich zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy firmie zewnętrznej, która funkcjonuje jako zewnętrzny dział BHP.

Pozwala to obniżyć koszty związane z zatrudnianiem pracownika. Plusem takiego rozwiązania jest również możliwość delegowania wszystkich zadań związanych ze służbą BHP na zewnątrz. Dzięki temu firma, która decyduje się na takie rozwiązanie może skupić całą energię na tym, w czym się specjalizuje i co stanowi sedno jej działalności.

Korzystając z usług profesjonalnych firm świadczących kompleksowe usługi BHP, takich jak BHP-Dorada, przedsiębiorca zyskuje dostęp do stale aktualizowanej bazy wiedzy oraz sprawdzonych na rynku specjalistów o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Czym zajmuje się BHP?

W ramach stałej obsługi BHP oraz pojedynczych zleceń, zewnętrzna firma może zająć się prowadzeniem obowiązkowych szkoleń dla pracowników (szkolenia wstępne i okresowe), prowadzeniem dokumentacji BHP, analizą i oceną ryzyka zawodowego, badaniem i pomiarami czynników środowiska pracy.

Do ważnych zadań służby BHP należy też tworzenie szczegółowych instrukcji dla poszczególnych stanowisk pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestru wypadków i chorób zawodowych, nadzorowanie zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów bhp i ppoż, pilnowanie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, tworzenie instrukcji BHP oraz analizowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działając na zasadach outsourcingu, zewnętrzna firma zajmująca się BHP może też reprezentować interesy klienta w kontaktach z organami kontrolnymi, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy Państwowa Inspekcja Sanitarna. Może też pomagać w realizacji nakazów i decyzji tych organów.

Obowiązek pracodawcy

Warto pamiętać, że zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to ustawowy obowiązek, który ciąży na pracodawcy. Wypełnianie ustawowych obowiązków przez samego pracodawcę, wymaga czasu oraz specjalistycznej wiedzy.

Do obowiązków pracodawcy należą między innymi działania związane z prowadzeniem spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych. Pracodawca jest również zobowiązany do wykonywania nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Na szczęście zadania związane z BHP można powierzyć zewnętrznej firmie, wyspecjalizowanej w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajmowanie się BHP to praca odpowiedzialna, wymagająca dokładności oraz stale aktualizowanej wiedzy oraz umiejętności jej przekazywania, podczas szkoleń dla pracowników.

Warto wybrać firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie. I która podchodzi do swoich zadań z prawdziwym zaangażowaniem.

Partnerem publikacji jest firma BHP-Dorada, oferująca usługi i szkolenia BHP w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz