Kurs ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych – co powinieneś wiedzieć?

Artykuł zewnętrzny

kurs-adr

Praca zawodowego kierowcy samochodów ciężarowych często wiąże się z podejmowaniem ryzyka dotyczącego przewozu towarów niebezpiecznych. Jeśli myślisz o zwiększeniu swoich kwalifikacji i większych zarobkach, sprawdź możliwości, jakie oferuje kurs ADR. Specjalistyczne szkolenie pozwoli Ci zyskać uprawnienia ADR niezbędne w transporcie substancji łatwopalnych oraz szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem kursu ADR i kto może się zapisać?

Czym jest ADR?

ADR to skrót od francuskich słów określających międzynarodową umowę, która zawiera przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Znajdują się w niej m.in. obostrzenia dotyczące opakowań, właściwego zabezpieczenia ładunku oraz oznakowania przewożonych substancji.

Kurs ADR pozwala zyskać wiedzę dotyczącą umowy obowiązującej w 52 krajach i zdobyć uprawnienia niezbędne podczas pracy w transporcie z ładunkami o niebezpiecznych właściwościach. Kursanci edukują się także z zakresu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, która dodatkowo obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia ADR po kursie

Kurs ADR obejmuje przygotowanie uczestników z wiedzy na temat bezpiecznego przewożenia 9 klas towarów niebezpiecznych. Należą do nich:

  • materiały i artykuły wybuchowe,
  • gazy (w różnych stanach skupienia i o różnych właściwościach),
  • substancje łatwopalne,
  • materiały stałe (m.in. łatwopalne, wybuchowe, samoreaktywne),
  • środki utleniające i nadtlenki organiczne,
  • substancje toksyczne i zakaźne,
  • materiały radioaktywne i promieniotwórcze,
  • substancje żrące,
  • materiały i przedmioty uznane za niebezpieczne.

Wyróżnia się dwa rodzaje kursów ADR – podstawowy i specjalistyczny, który obejmuje uzyskanie uprawnień ADR z przewozu wybranych rodzajów towarów niebezpiecznych. Wszystkie możesz zrealizować we wrocławskiej Akademii Dobrej Jazdy, która oferuje profesjonalne szkolenia dla kierowców zawodowych. Udział w kursie specjalistycznym nie może odbyć się bez wcześniejszego zdobycia uprawnień na szczeblu podstawowym i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.

W czasie szkolenia obejmującego podstawy kursant przyswaja wiedzę na temat przewozu wszystkich klas towarów niebezpiecznych poza klasą 1 i 7. Kursy specjalistyczne uzupełniają wiedzę z zakresu przewozu substancji niebezpiecznych w cysternach, a także towarów należących do klas: 1 i 7.

Wymagania dla kandydatów na kurs ADR

Osoby, które chcą przystąpić do kursu ADR, muszą spełnić kryteria określone w Ustawie o ruchu drogowym, a także w Ustawie o transporcie ruchu drogowego. Minimalny wiek kandydata na uczestnictwa w kursie ADR wynosi 21 lat. Ponadto uczestnicy przed zapisem na kurs powinni przedstawić wcześniej otrzymane uprawnienia prawa jazdy kat. B, C oraz C+E lub kod 95 umieszczony w specjalnej rubryce prawa jazdy. Obowiązkiem kandydatów jest również dostarczenie zaświadczenia lekarskiego i badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługi towarów niebezpiecznych.

Jak wygląda egzamin na ADR?

Egzamin ADR dla kierowców zawodowych przyjmuje postać pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Uczestnicy otrzymają pozytywny wynik, gdy zdobędą minimum ⅔ punktów możliwych do uzyskania. Liczba pytań oraz czas egzaminu zależy od rodzaju realizowanego kursu.

Po zdaniu egzaminu ADR kierowcy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia ADR wydane przez marszałka województwa, które pozwolą im zdobyć pracę w firmach zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych.

Czy uprawnienia ADR trzeba odnawiać?

Uprawnienia ADR są ważne przez okres 5 lat. W ostatnim roku przed upływem czasu wygaśnięcia uprawnień kierowcy muszą ponownie wziąć udział w kursie uzupełniającym, a następnie przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu aktualnych przepisów przewozu towarów niebezpiecznych.

Oceń post

Dodaj komentarz