Czym jest i do czego służy KRS?

Krzysztof Werczyński

Updated on:

krs

Osoby, które decydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej, muszą dopełnić obowiązków rejestracyjnych. Wszystko dlatego, że w Polsce działają różnego rodzaju rejestry podmiotów gospodarczych oraz innych organizacji – fo najbardziej znanych należy Krajowy Rejestr Sądowy. Aby założyć niektóre formy działalności, dokonanie wpisu do KRS jest obligatoryjne.

Czym jest KRS?

KRS wraz z Centralną Ewidencją Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej znanych rejestrów, zajmujących się gromadzeniem informacji na temat podmiotów gospodarczych. Został wprowadzony w roku 2001, chociaż prace przygotowawcze uruchomiono już cztery lata wcześniej.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym mówi, że składa się on z:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zadaniem KRS jest dostarczanie informacji o przedsiębiorcach oraz firmach działających na terenie Polski.

Jakie podmioty odnaleźć można w KRS?

Osoby korzystające z KRS, najczęściej odwiedzają go w celu sprawdzenia rejestru przedsiębiorców. Jest to baza danych, która obejmuje wszystkie prowadzone na terenie Polski działalności gospodarcze. Rejestr prowadzony jest przez sądy rejonowe, a za jego obsługę odpowiedzialny jest nowoczesny system teleinformatyczny.

Warto podkreślić, że każdy zainteresowany może uzyskać dostęp do zgromadzonych w nim informacji – wszystko dlatego, że posiada on status ksiąg publicznych. Do KRS wpisywane są między innymi:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki partnerskie,
 • spółdzielnie,
 • spółki europejskie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej.

W jaki sposób można sprawdzić informacje w KRS?

Osoba, która ma dostęp do internetu, może sprawdzić wpisy wprowadzone do KRS, zarówno za pośrednictwem urządzenia mobilnego, jak i komputera stacjonarnego. Aby zapoznać się z informacjami zgromadzonymi w rejestrze, wystarczy sprawdzić KRS online na stronie Aleo. Można skorzystać także z wyszukiwarki internetowej znajdującej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Użytkownik poszukujący określonych danych, w odpowiednie pole musi wpisać:

 • numer KRS,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • nazwę podmiotu.

Uwaga – numer KRS to numer, który posiadają wyłącznie podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą, nie są ujmowane w tych rejestrach, a co za tym idzie – nie mają nadanego numeru KRS.

Zdawać sobie sprawę z tego, że każdy przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku rejestrowego w KRS, może otrzymać sądowne wezwanie. W przeciwnym razie zostanie ukarany grzywną.

Oceń post

Dodaj komentarz