Deklaracja DN-1 – czym jest i kto musi ją złożyć w odpowiednim terminie?

Artykuł zewnętrzny

deklaracja dn-1

Deklaracja DN-1 służy do obliczenia wysokości podatku od nieruchomości. Osoby prawne muszą to robić każdego roku. Sprawdź, kto składa deklarację na podatek DN-1, w jakim urzędzie dopełnić formalności i jakie terminy płatności podatku obowiązują.

Deklaracja DN-1 – czym jest i co należy w niej wykazać?

Podatnicy będący właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów, budynków lub ich części bądź budowli, podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości. Wprawdzie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje niektórym z nich prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku, jednak większość posiadaczy nieruchomości musi go płacić.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 to dokument składany w urzędzie miasta lub gminy, w którym należy wykazać dane gruntu lub obiektu budowlanego. Konieczna jest znajomość powierzchni gruntu lub powierzchni użytkowej budynku, numeru księgi wieczystej, numeru działki itp. Należy też znać stawki podatkowe obowiązujące w danej gminie – to niezbędne dla prawidłowego obliczenia wysokości daniny.

Do druku DN-1 obowiązują dwa załączniki:

ZDN-1 dla nieruchomości opodatkowanych

ZDN-1 dla nieruchomości zwolnionych z opodatkowania

Kto składa deklarację na podatek DN-1?

Pozostaje ważne pytanie, kto składa deklarację na podatek DN-1. Formularz ten przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, będących w posiadaniu nieruchomości. Deklaracji DN-1 zasadniczo nie składają osoby fizyczne, chyba że grunt lub obiekt budowlany stanowi współwłasność z osobą prawną. W takich okolicznościach osoba fizyczna składa druk DN-1 na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W każdym innym przypadku osoba fizyczna nie składa druku DN-1, lecz informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.

Deklarację DN-1 osoby prawne składają do 31 stycznia każdego roku. Jeśli nabycie lub przyjęcie w posiadanie nieruchomości nastąpiło po tym terminie, dokument należy złożyć w urzędzie gminy w ciągu 14 dni.

Co grozi za niezłożenie deklaracji DN-1?

Brak terminowego złożenia deklaracji DN-1 wiąże się z konsekwencjami. Wskazuje na nie Kodeks karny skarbowy. Według art. 54 § 1 tego aktu prawnego nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, a także niezłożenie deklaracji, które naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności bądź obu karom łącznie. W 2023 roku stawka dzienna wynosi od 116,33 zł do 46 532 zł.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

W deklaracji DN-1 podatnik nie tylko wylicza roczną wysokość należności, ale też dzieli ją na 12 proporcjonalnych rat. Każda z nich jest płatna do 15. dnia danego miesiąca. Z wyjątkiem raty za styczeń, którą należy uregulować do 31 stycznia. Jeśli roczny wymiar podatku nie przekracza 100 zł, podlega zapłacie jednorazowej w terminie pierwszej raty.

Spóźnienie z zapłatą podatku od nieruchomości również wiąże się z sankcjami. To przede wszystkim odsetki za zwłokę.

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie urzędu gminy, u inkasenta lub przelewem. Warto pamiętać o możliwości wypełnienia i przesłania druku DN-1 online. To wygodna i szybka droga do dopełnienia wymaganych formalności.

Oceń post

Dodaj komentarz