Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej spółek?

Artykuł zewnętrzny

obsługa prawna firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej to dla wspólników spółek wiele obowiązków. Realizowanie ich samodzielnie często powoduje, że rozwój firmy spowalnia, zamiast przyspieszać. Aby móc skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na formalnościach, warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem spółki. Na czym polega obsługa prawna spółek handlowych i kiedy warto po nią sięgnąć?

Które spółki prawa handlowego skorzystają z pomocy kancelarii prawnej?

Bieżące doradztwo prawne to usługa przeznaczona dla wszystkich uczestników obrotu handlowego. Skorzystają z niego zarówno niewielkie spółki jawne, działające na rynku lokalnym, jak i spółki akcyjne, które debiutują na parkiecie giełdowym. Warto zdawać sobie sprawę, że problemy natury prawnej mogą pojawić się już na samym początku prowadzenia biznesu. Takie zagadnienia, jak wybór formy organizacyjno-prawnej, optymalizacja podatkowa, przekształcenia podmiotowe czy spory sądowe spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorców. Wsparcie prawne spółki to gwarancja, że takimi kwestiami zajmą się profesjonaliści.

Oczywiście zakres pomocy każdorazowo jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Obsługa prawna spółki komandytowej w której występuje dwóch wspólników jest łatwiejsza i mniej pracochłonna, niż spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na czym polega obsługa prawna spółki?

Obsługa prawna spółki może być rozpatrywana na kilku, nakładających się na siebie płaszczyznach, które obejmują wszystkie etapy jej funkcjonowania – od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez jej bieżącą obsługę, aż po likwidację i zakończenie działalności.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania spółki

Sprawy korporacyjne obejmują kwestie związane stricte ze specyfiką spółek prawa handlowego. Można do nich zaliczyć podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, udzielenie absolutorium członkom organów, uchwały związane z zamknięciem roku obrotowego spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego czy obsługę prawną zgromadzeń wspólników i partycypację w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Wszystko to są kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem spółki.

Zgodność działania spółki z prawem

Doświadczeni prawnicy pomogą zadbać o to, aby podmiot gospodarczy funkcjonował w zgodzie z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy. Dbanie o zgodność określa się określeniem Compliance, przy czym wyróżnia się zgodność z przepisami o charakterze ogólnym, np. prawem cywilnym czy prawem pracy oraz normy o charakterze sektorowym. W tym drugim zbiorze mieszczą się regulacje specyficzne dla danego sektora, jak chociażby wymagania dla MIP i KIP, compliance w zakresie IT lub RODO. Przykładem działania mającego na celu zapewnienie zgodności jest np. zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub aktualizacja informacji znajdujących się w CRBR.

Konsultacje prawne w zakresie umowy spółki i kontraktów gospodarczych

Trzecim obszarem, istotnym z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej jest analiza zawieranych umów, ich negocjacje i konstruowanie. Znajomość przepisów oraz praktyki obrotu gospodarczego pozwala prawnikom zadbać o bezpieczeństwo wspólników poprzez wprowadzenie do kontraktu odpowiednich zabezpieczeń oraz identyfikację i zarządzanie poszczególnymi postaciami ryzyka.

Równie istotną rolę z punktu widzenia wspólników odgrywają zmiany umowy spółki. W ten sposób można dopasować warunki prowadzenia działalności do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i relacji między osobami tworzącymi dany podmiot.

Prowadzenie sporów korporacyjnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w obsłudze korporacyjnej pomoże także w razie sporu sądowego, np. związanego z odpowiedzialnością członków organów spółki lub sporze członków zarządu ze spółką.

Jakie korzyści niesie ze sobą obsługa prawna spółek?

Wykwalifikowana pomoc prawna zwiększa bezpieczeństwo wspólników w obrocie. Postępowanie przed sądem rejestrowym, umowy inwestycyjne czy przekształcenia spółek to wieloetapowe procesy, które wymagają doskonałej znajomości przepisów skrupulatności. W praktyce często okazuje się, że wystarczy jeden błąd, aby zniweczyć pierwotne założenia leżące u podstaw decyzji gospodarczej.

Korzystając ze wsparcia prawników można znacząco zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztów. Niekiedy okazuje się, że prosta zmiana umowy spółki lub optymalizacja w zakresie podatków pozwala na osiągnięcie lepszego wyniku na koniec roku obrotowego.

Jak wybierać kancelarię prawną do współpracy?

Decydując się na nawiązanie współpracy z kancelarią prawną należy przeanalizować doświadczenie specjalistów w danym obszarze. O ile tworzenie spółek osobowych jest czynnością rutynową, założenie prostej spółki akcyjnej czy dematerializacja akcji spółki akcyjnej wymagają praktyki.

Szukając wszechstronnej pomocy w zakresie obsługi korporacyjnej warto zwrócić uwagę na ofertę Kancelarii Oniszczuk & Associates. To zespół praktyków z wieloletnim doświadczeniem wspierający polskie i zagraniczne spółki prawa handlowego. Więcej informacji na temat Kancelarii Oniszczuk & Associates znajdziesz pod adresem: https://oniszczuk.com/.

Oceń post

Dodaj komentarz