Jak napisać upoważnienie? Edytowalny wzór za darmo!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

jak napisać upoważnienie

Wyjeżdżacie i nie możecie osobiście stawić się, aby załatwić formalną sprawę? Odbiór dokumentów z poczty, składanie wniosków, sprawy w urzędzie, w sądzie lub w miejscu pracy mogą być załatwione przez osobę trzecią! Na ratunek przychodzi upoważnienie, które umożliwia wskazanej przez nas osobie wykonanie pewnych czynności w naszym imieniu. Sprawdź jak napisać upoważnienie, aby było skuteczne! Na koniec możesz także pobrać darmowy, edytowalny wzór.  

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie, to prosty, lecz oficjalny dokument zezwalający wskazanej osobie do wykonywania konkretnych czynności w naszym imieniu. Idealnie wpasowuje się w powierzenie prostych czynności, takich jak odbiór dokumentów z urzędu (dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, paszportu, dowodu osobistego), odbiór dziecka ze szkoły / przedszkola, złożenia pisma w urzędzie, czy też dostarczenie/odebranie dokumentów z miejsca pracy.  

Niezbędne jest, aby upoważnienie było w formie pisemnej i zawierało niezbędne elementy, które czynić będą ten dokument pismem formalnym oraz zawierały elementy wyznaczone przez dany urząd. 

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Patrząc na elementy znajdujące się na piśmie upoważnienie i pełnomocnictwa możnaby wysnuć wniosek, iż dokumenty te są takie same. Przecież obydwie formy pozwalają wyznaczonej osobie na wykonanie określonych czynności w imieniu osoby wystawiającej dokument. Natomiast zasadnicza różnica polega na uprawnieniach wskazanej osoby. Upoważnienie umożliwia wykonanie określonej czynności, a pełnomocnictwo umożliwia wyrażenie woli przez osobę, której zostało udzielone pełnomocnictwo. Zatem nasz pełnomocnik może wykonać działanie, które skutkowałoby tym samym jak zrobilibyśmy to osobiście.

W tej sytuacji będziemy wykorzystywać te formy w różnych sytuacjach – do odebrania dokumentów i w sprawach życia codziennego – upoważnienie, natomiast pełnomocnictwo będzie potrzebne do podpisania umowy, czy reprezentacji przed sądem. 

Komu możemy udzielić upoważnienia?

Nie ma prawnych ograniczeń co do udzielania upoważnienia konkretnym osobom, natomiast powinniśmy mieć na względzie, iż powinna być to osoba posiadająca nasze pełne zaufanie np. członek rodziny, czy też bliski znajomy. 

Należy pamiętać o wszelkich konsekwencjach, które mogą wyniknąć podczas odbioru ważnych dokumentów, czy załatwiania spraw służbowych. Osoba uprawniona nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia, czy zaniedbania, nawet w przypadku, gdy popełniłaby je celowo. Cała odpowiedzialność początkowo spada na osobę udzielającą upoważnienia! 

Jak napisać upoważnienie?

Dochodzimy do samego sedna: “jak napisać upoważnienie?” Otóż… Upoważnienie na samym początku powinno określać strony, czyli wskazywać i zawierać dane (takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego) osoby upoważniającej, osoby upoważnionej oraz najlepiej, aby zawrzeć także dane podmiotu na rzecz, którego będą wykonywane czynności.

Oprócz stron, w treści koniecznie musi znaleźć się wyrażenie woli, czyli zakres wykonywanych czynności. Zwróć uwagę, iż nadania zbyt ogólnych uprawnień może skończyć się ich przekroczeniem, natomiast zbyt wąskie może skutkować brakiem możliwości wykonania danej czynności.  

Elementy niezbędne, do skonstruowania upoważnienia, to:

  • data i miejscowość sporządzenia – w prawym, górnym rogu.
  • adres korespondencyjny osoby, która udziela upoważnienia i jej dane – w lewym, górnym rogu, nieco niżej niż data.
  • tytuł pisma “UPOWAŻNIENIE” – po środku.
  • dane osoby upoważniającej – imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego, a w przypadku firmy – nazwa, dane i NIP
  • dane osoby upoważnionej – imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego. 
  • oświadczenie woli i określenie zakresu wykonywanych czynności.
  • własnoręczny, czytelny podpis osoby upoważniającej, a w przypadku firmy – pieczątka oraz podpis.

Uwaga! Tożsamość osoby upoważnionej podczas wykonywanej przez nią czynności zostanie zweryfikowana. Samo upoważnienie nie jest wystarczające, więc konieczne będzie zabranie ze sobą dokumentu tożsamości!  

Upoważnienie stałe czy jednorazowe?

Sporządzając upoważnienie można od razu zdecydować na jaki czas zostanie ono udzielone. Możliwe jest udzielenie upoważnienia jednorazowo, które wygasa po jego wykonaniu, ale także istnieje możliwość udzielenia jego na stałe lub na określony czas. 

Udzielenie upoważnienia na stałe nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Miej jednak na uwadze omawiane już wcześniej ryzyko wynikające z przekroczenia zakresu czynności!    

Upoważnienie – pobierz wzór

upoważnienie-wzór-ogólny

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru lub doświadczasz problemu z czcionką, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz