Jak przebiega proces granulacji folii LDPE?

Artykuł zewnętrzny

regranulacja folii

Granulacja folii LDPE może mieć ogromne znaczenie w walce z zalewem plastikowych odpadów. Folia LDPE wykorzystywana na ogromną skalę w wielu dziedzinach naszego życia, nie wyjdzie z użycia z dnia na dzień. Problem odpadów z folii opakowaniowej możemy jednak skutecznie rozwiązać przez recykling LDPE, za sprawą którego powstaje regranulat LDPE. Na czym polega ten proces i jak w praktyce wygląda przetwarzanie folii LDPE?

Na czym polega i czemu służy granulacja folii LDPE?

Zamykanie obiegu materiałów to priorytet we współczesnych realiach biznesowych, a gospodarka cyrkularna wymaga zdecydowanych działań, dzięki którym odpady przestaną być marnotrawione, a surowce zostaną dłużej w obiegu. Do tego właśnie celu zmierza recykling folii LDPE, który poprzez proces granulacji LDPE pozwala pozyskiwać regranulat z odpadów foliowych i wytworzyć z niego nowe, cyrkularne i w pełni przyjazne środowisku wyroby. Za sprawą lidera branży recyklingu odpadów, skandynawskiej firmy Stena Recycling, na terenie Polski, we Wschowie działa nowoczesna, wyspecjalizowana linia do granulacji folii LDPE (https://www.stenarecycling.com/pl/nasze-uslugi/uslugi-zarzadzania-odpadami/granulacja-folii-ldpe/), która przetwarza rocznie nawet 15 tysięcy ton odpadów foliowych. Dzięki specjalnym technologiom i zastosowaniu nowatorskich procedur w procesie granulacji folii LDPE w zakładach Stena Recycling wytwarzany jest wysokiej jakości regranulat, który może z powodzeniem zastąpić tworzywo otrzymywane z surowców pierwotnych. Tym samym dzięki granulacji tworzywo LDPE wraca do obiegu, maleje ilość odpadów plastikowych, a przy tym znacząco maleje zużycie naturalnych i nieodnawialnych zasobów, w tym wypadku ropy.

Jak przebiega granulacja LDPE?

Stena Recycling organizuje odbiór odpadów foliowych od przedsiębiorców z całej Polski i transportuje je do zakładu, w którym odbywa się przetwarzanie folii LDPE w regranulat. Recykling folii rozpoczyna się tam od sortowania i wstępnego oczyszczania odpadów opakowaniowych poprzedzających etap rozdrabniania folii LDPE, który ma na celu umożliwienie dokładnego jej umycia oraz przygotowania do procesu wytłaczania. Po umyciu i osuszeniu postrzępiona folia LDPE jest poddawana procesowi termicznego formowania strugi w specjalnej wytłaczarce. To szczególnie ważny etap procesu granulacji LDPE, ponieważ dla jakości formowanego regranulatu istotne jest to, by struga wytłaczanego tworzywa była pozbawiona jakichkolwiek wtrąceń, pęcherzyków powietrza oraz wilgoci. Aby regranulat LDPE powstający w ten sposób miał odpowiednio wysoką jakość i czystość, granulacja folii LDPE jest też w każdej fazie kontrolowana, a produkt końcowy dokładnie testowany, nim zostanie przekazany producentom wyrobów foliowych i plastikowych. Monitoring powstającego z odpadów regranulatu LDPE dotyczy m.in. cech fizycznych tworzywa i odbywa się za pomocą metod badań zgodnych z ISO- 1133 oraz ISO 527-3.

Jak wygląda zamykanie obiegu surowców z usługą dla firm Re:work your LDPE?

Ponieważ wszechobecna w handlu, przemyśle i transporcie folia opakowaniowa LDPE wyjątkowo często kończy swój cykl życia jako odpad, Stena Recycling wprowadziła do swojej oferty również specjalną usługę dla firm: Re:work your LDPE, która pozwala na skuteczne zamknięcie obiegu folii LDPE. W ramach usługi Stena Recycling zapewnia kompleksową obsługę frakcji LDPE – odbiór i transport odpadu, produkcję wysokiej jakości regranulatu LDPE, a następnie przekazanie go wytwórcy worków foliowych. Wyprodukowane w 100% z regranulatu ekologiczne worki trafiają w dalszej kolejności ponownie do firmy, z której odebrane były jako odpad, a tam mogą być wykorzystane m.in. do zapakowania kolejnych odpadów foliowych. Na koniec, zgodnie z regułami gospodarki zamkniętego obiegu, z tych worków znów będzie mógł powstać regranulat LDPE.

Jakie korzyści przynosi recykling folii LDPE?

Przetwarzanie folii LDPE i zamykanie obiegu surowców to nie tylko olbrzymi zysk dla środowiska i skuteczne działanie na rzecz lepszej przyszłości dla następnych pokoleń. To dla wytwórców odpadów, czyli m.in. przedsiębiorstw z różnych branż, realna okazja, by rozpocząć transformację firmy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zacząć efektywniej wykorzystywać zasoby, zmniejszyć negatywny wpływ swojej działalności na klimat i środowisko, ograniczyć emisję CO2 do atmosfery, a poprzez te działania poprawić swój wizerunek oraz dowieść odpowiedzialnej postawy wobec konsumentów i ich oczekiwań. Recykling folii opakowaniowej, który umożliwia przygotowana przez Stena Recycling usługa Re:work your LDPE, to również działanie, które można umieścić w raporcie ESG wynikającym z dyrektywy CSRD jako aktywność firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz