Jak się bawić w podchody?

Poradniki

Updated on:

jak grać w podchody

Podchody to prosta gra harcerska polegająca na ściganiu jednej grupy osób przez drugą i wykonywaniu po drodze różnych zadań. Liczebność obu grup nie ma znaczenia, ale w każdej z nich powinno być co najmniej po dwie osoby. Zabawa daje najwięcej radości jeśli ma miejsce w terenie, w którym nikt nie będzie nam przeszkadzał, wykonywanie poleceń nie będzie utrudnione i łatwo odnajdziemy wszystkie wskazówki. Idealnym wydaje się być las lub park, ale możemy grać nawet w mieście, zachowując szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo.

Do rozpoczęcia podchodów potrzebujemy zeszytu i długopisów. Czasem przydaje się także kreda (do znaczenia drogi) oraz sznurek (do zawieszania kartek). Pierwsza grupa – uciekinierów – bierze ze sobą zeszyt i wyrusza w drogę. Co jakiś czas układa z patyków, szyszek, kamieni lub rysuje w ziemi kierunek swojej ucieczki. Na prostej drodze nie jest to aż tak konieczne, jednak odpowiedni kierunek powinien zostać zaznaczony przy każdej zmianie trasy. Muszą być one dobrze widoczne i zabezpieczone przed zniszczeniem np. przez wiatr.

Oprócz strzałek i sygnałów umieszczają też na trasie kartki z zadaniami. One również powinny być w miarę łatwe do odnalezienia, więc można je przywiązać do gałązki, wetknąć w korę drzewa lub przycisnąć kamieniem w jednym narożniku. Jako zadania wymyśla się cokolwiek – niekiedy jest to zrobienie 20 przysiadów, innym razem zagadka matematyczna, krzyżówka, prośba o zebranie kilku poziomek (oczywiście, gdy znajdują się one niedaleko) lub nawet nakaz wejścia na ambonę i wyśpiewanie ulubionej piosenki na głos albo namalowanie sobie markerem okularów na twarzy. W tym wypadku ogranicza nas tylko wyobraźnia i fakt, że zadania muszą być możliwe do wykonania.

Grupa pościgowa wyrusza 15-30 minut później. Muszą po drodze wykonać wszystkie przygotowane dla nich zadania i to udokumentować. Czyli, jeśli mieli kupić w pobliskim sklepie gumę do żucia, to powinni mieć ze sobą paragon, jeśli mieli napisać wiersz, to powinni go mieć ze sobą, a jeśli mieli sobie wsadzić do kieszeni dwumetrowe patyki, to ciągle powinni je tam nosić. W dzisiejszych czasach każdy ma telefon komórkowy, więc można go wykorzystać do zrobienia zdjęcia czy nakręcenia filmiku z wykonywania zadania.

Zabawa kończy się, gdy grupa pościgowa dogoni uciekających lub gdy ci dotrą do ustalonego wcześniej punktu, a pościg nie wykona wszystkich zadań. Po skończeniu zabawy następuje zamiana ról i tym razem to uciekający stają się goniącymi.

Zazwyczaj goniący wygrywają, gdy dogonią uciekinierów przed dotarciem do umówionego wcześniej punktu, natomiast jeśli nie wykonają choćby jednego zadania, to triumfują ich przeciwnicy. Ale warto również nagrodzić inwencję twórczą w wymyślaniu zadań i sposoby ich wykonania.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz