Jak obliczyć długość geograficzną?

Poradniki

Updated on:

jak obliczyć długość geograficzną

Obliczanie długości i szerokości geograficznych, to jedno z często pojawiających się zadań na lekcji geografii. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić jak się do takiego zadanie zabrać, krok po kroku. Zapraszam!

Jak obliczyć długość geograficzną? Przykładowe zadanie

Przykładowe zadanie: Oblicz długość geograficzną miejsca w którym góruje słońce, podczas gdy w Warszawie mamy godzinę 17:02 czasu miejscowego.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z treści zadania?

  • Mamy obliczyć długość geograficzną.
  • Słońce góruje, więc na szukanej długości musi być godzina 12:00.
  • W Warszawie mamy godzinę 17:02

Jak rozwiązać zadanie?

Musimy znaleźć długość geograficzną Warszawy. Bardzo łatwo to zrobić odszukując współrzędnych na mapie. Po chwili szukania wiemy już, że to 21oE.

Następnie musimy obliczyć różnicę czasu obu punktów. Jeden czas mamy podany (17:02 Warszawa), a drugiego łatwo się domyślić (słońce góruje czyli godzina 12:00).
Różnica między godziną 12:00 a 17:02 wynosi 5 godzin i 2 minuty.

Uzyskaną różnicę (5 godzin i 2 minuty) zamieniamy na minuty:
5 * 60 = 300min. 300 + 2 = 302 minuty

Teraz minuty (302) zamieniamy na stopnie długości geograficznej.
Wiemy, że jeden stopień długości geograficznej odpowiada 4 minutom czasu rzeczywistego.
302 : 4 = 75,5o

W tym wypadku szukana długość geograficzna ma czas mniejszy (12:00) od czasu podanego (17:02), więc południka będziemy szukać na zachód od południka określonego w zadaniu (Warszawa 21oE).

Odejmujemy od wyznaczonego punktu (21oE) wyliczone przez nas stopnie dł. geograficznej (75,5o).
21 – 75,5 = -54,5
Warszawa leży na półkuli wschodniej, minus w rozwiązaniu wskazuje nam, że szukany południk znajduje się na drugiej półkuli, czyli zachodniej. Punkt złączenia obu półkul (wschodniej i zachodniej) to południk Greenwich, czyli Oo.

Rozwiązanie

W taki sposób dochodzimy do rozwiązania. Szukana długość geograficzna to 54,5oW.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz