Jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami czyhającymi w sieci?

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

jak zabezpieczyć się

Cyfryzacja biznesu sprawia, że należy na poważnie zająć się również zagrożeniami, które czyhają w sieci. Odpowiada za to cyberbezpieczeństwo, które na bieżąco śledzi pojawiające się zagrożenia oraz szacuje ryzyko ich wystąpienia. Czym dokładnie jest cybersecurity? W jaki sposób zabezpieczyć się przed zagrożeniami czyhającymi w sieci? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule?

Czym jest cyberbezpieczeństwo? 

Cyberbezpieczeństwo, a w zasadzie bezpieczeństwo teleinformatyczne to pojęcie odnoszące się do zagadnień pochodzących z obszaru telekomunikacji oraz informatyki, które obejmują szacowanie, a także kontrolę ryzyka związanego z użytkowaniem komputerów, sieci komputerowych, a także przesyłania danych do lokalizacji zdalnych. Każde przedsiębiorstwo wykorzystujące komputery musi dbać o cyberbezpieczeństwo, zarówno w odniesieniu do poufności danych, jak i ich integralności, czy dostępności. W tym celu wykorzystuje się odpowiednie zabezpieczenia, które muszą być zgodne z przepisami prawa, na czele z RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule dostępnym pod linkiem: https://mindworkers.pl/bezpieczenstwo-teleinformatyczne-cybersecurity-czym-jest-oraz-jakie-sa-najwieksze-zagrozenia-w-2021-roku-dla-twojego-przedsiebiorstwa/.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo w firmie jest ważne?

Powszechnie wiadomo, że cyberbezpieczeństwo w firmie jest bardzo ważnym, a nawet kluczowym aspektem jej działalności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że odnosi się ono do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim gromadzonym i przetwarzanym danym, które są wykorzystywane przez różnego rodzaju programy i systemy informatyczne. Warto mieć świadomość, że niedopilnowanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa informacjom może skutkować nie tylko nałożeniem wysokich kar przez uprawnione do tego organy, ale również utratą zaufania klientów. Co więcej, wykradzione informacje mogą zostać użyte przez osoby trzecie, co może narazić firmę na poważne problemy, czy utratę pozycji rynkowej.

Jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami czyhającymi w sieci?

Każda firma powinna zrobić wszystko, by zabezpieczyć się przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. W tym celu należy najpierw je rozpoznać, a także zdefiniować, co umożliwi opracowanie wzorca postępowania w przypadku wystąpienia danego zagrożenia. Program bezpieczeństwa powinien zawierać definicje cyberataków oraz konkretne instrukcje jak sobie z nimi radzić. Warto również opracować plany naprawcze, które powinny być systematycznie aktualizowane. Robi się to po to, by dostosować ich zakres do zmieniających się zagrożeń.

Cyberbezpieczeństwo w firmie – świadomość pracowników

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że do większości cyberataków dochodzi wskutek różnego rodzaju błędów, czy niedopatrzeń po stronie pracowników. Przykładem może być otwarcie zainfekowanego maila, czy kliknięcie w niewłaściwy link. Równie popularne jest nieostrożne korzystanie z sieci publicznych w czasie delegacji, co w przypadku służbowego sprzętu może doprowadzić do poważnych konsekwencji. W związku z tym należy systematycznie szkolić i uświadamiać pracowników w zakresie niebezpieczeństw czyhających w sieci, co pozwoli im skutecznie chronić urządzenia, którymi dysponują, czy zauważać występujące incydenty i zgłaszać je do odpowiedniej komórki.

Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń

Cyberbezpieczeństwo w firmie opiera się na trzech filarach, czyli programie bezpieczeństwa, świadomości pracowników, a także rozwiązaniach technologicznych. W tym ostatnim przypadku chodzi o wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które pozwalają chronić urządzenia fizyczne, sieci oraz zasoby znajdujące się w chmurze. Przykładem mogą być wszelkiego rodzaju programy antywirusowe, firewalle, filtry DNS, czy programy anti-malware. Pozytywną informacją z pewnością jest fakt, że wraz z powstawaniem kolejnych zagrożeń rozwijane są również systemy i technologie zabezpieczające, co pozwala mieć nadzieję, że będą one skuteczną ochroną.

Podsumowując należy stwierdzić, że odpowiednie zabezpieczenie przed zagrożeniami czyhającymi w sieci to bardzo ważna kwestia, ponieważ jej zlekceważenie może mieć naprawdę poważne konsekwencje. Warto również pamiętać, że odpowiedni poziom bezpieczeństwa można zapewnić wyłącznie dzięki zapobieganiu zagrożeniom, świadomości pracowników oraz zastosowaniu właściwych zabezpieczeń. 

Oceń post

Dodaj komentarz