Promowane

Jakie koszty ponosi pracodawca?

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia w swojej firmie pracowników ma obowiązek podpisać z nimi umowy. Może zdecydować się na propozycję umowy o pracę, umowę cywilnoprawną lub inną. Oczywiście, poszczególne rodzaje umów wiążą się ze zmianą kosztów zatrudnienia. Ile więc wynosi całkowity koszt zatrudnienia?

Umowa o pracę – koszty pracodawcy

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, ponosi koszty całkowite w postaci:

 • wynagrodzenia brutto + koszt dodatkowy w wysokości około 20% wynagrodzenia brutto.
 • składki ZUS.

Składki ZUS ponosi zarówno pracownik – potrącane są z jego wynagrodzenia – jak również przedsiębiorca, który finansuje jedynie część całości składek.

W 2022 roku składki wynoszą:

 • W przypadku składek, które pokrywane są przez pracownika:
 1. emerytalna: 9,76%
 2. rentowa: 1,50%
 3. chorobowa: 2,45%
 4. zdrowotna: 9,00%
 • W przypadku składek, które pokrywane są przez pracodawcę:
 1. emerytalna: 9,76%
 2. rentowa: 6,50%
 3. ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% (stopa procentowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy): 2,45%
 5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych): 0,10%

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę 2022

Koszty zatrudnienia na umowę o pracę w roku 2022 wzrosły, ponieważ wzrosło wynagrodzenie minimalne. Obecnie wynosi ono 3010 zł. brutto. Jeżeli więc przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze godzin, na umowę o pracę, a wynagrodzenie brutto wynosi 3010 zł, całkowity koszt zatrudnienia to 3 626,46 zł. Dlaczego?

 • 3010 zł. – wynagrodzenie brutto,
 • 3010 zł. x 9,76% = 293,78 zł. (emerytalna),
 • 3010 zł. x 6,50% = 195,65 zł. (rentowa),
 • 3010 zł. x 1,67% = 50,27 zł. (wypadkowe),
 • 3010 zł. x 2,45% = 73,75 zł. (FP),
 • 3010 zł. x 0,10% = 3,01 zł.

Sumując więc wszystkie składki uzyskuje się wymienioną wyżej sumę w wysokości 3626,46 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie 2022

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika na umowę zlecenie, zobowiązany jest do zapłacenia mu co najmniej minimalnej stawki godzinowej, która w 2022 roku wynosi 19,70 złotych brutto za godzinę. Pozostałe koszty pracodawcy zależne są od profilu osoby zatrudnionej:

 1. Jeżeli dana praca jest dla pracownika jedynym źródłem utrzymania pracodawca, oprócz wynagrodzenia brutto, płaci również składki ZUS (ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP).
 2. Jeżeli pracownik zatrudniony jest również w innej firmie, z której czerpie wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2600 zł. brutto, jedynym kosztem, który ponosi pracodawca, jest wynagrodzenie brutto.
 3. Jeżeli pracownik nie ukończył 26. roku życia i ma status studenta, koszt zatrudnienia stanowi wynagrodzenie brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o dzieło 2022

Kolejnym rodzajem umowy, na podstawie której może być zatrudniony pracownik, jest umowa o dzieło. Pracodawca ponosi w tym przypadku koszt w postaci wynagrodzenia brutto. Nie jest zobowiązany do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak umowę zawiera się z własnym pracodawcą bądź jeżeli umowę o dzieło wykonuje się na rzecz własnego pracodawcy, ma on obowiązek pokryć koszt ubezpieczenia.

Jak można zadbać o płynność finansową w przedsiębiorstwie?

Zdarza się, że przedsiębiorcy w pewnych okresach swojej działalności mają problemy z płynnością finansową. Powodem tego może być nieterminowa spłata należności przez kontrahentów, która – zwłaszcza w przypadku niewielkich biznesów – zaburza ich funkcjonowanie. Aby poprawić działanie przedsiębiorstwa możesz zdecydować się na jedno ze źródeł finansowania, którym jest faktoring. Wśród korzyści z niego płynących wymienić można:

 • uzyskanie gotówki zanim kontrahent ureguluje należności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności partnera biznesowego,
 • monitoring oraz windykację kontrahentów.

Faktoring to jeden ze sposobów na zapobieganie zatorom płatniczym. Uzyskane w ten sposób należności można wykorzystać do dalszego rozwoju firmy, zakup materiałów, niezbędnych do produkcji czy spłatę bieżących należności, np. wypłaty dla pracowników.

Oceń post

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button

Wyłącz Adblocka, daj zarobić ;(

Udostępniamy wartościowe informacje kompletnie za darmo. Prosimy Cię jednak o wyłączenie Adblocka, a obiecujemy, że reklamy nie naruszą Twojej prywatności ani komfortu przeglądania strony.