Kolacji czy kolacjii? Jak się pisze? Definicja + przykłady

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

kolacji czy kolacjii

Gramatyka, ortografia, stylistyka i typografia w języku polskim to zbiór ponad 1000 reguł, które należy wziąć pod uwagę pisząc poprawny tekst. Nic dziwnego, że mamy tak wiele wątpliwości jak coś poprawnie napisać. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak poprawnie napisać słowo: Kolacji czy kolacjii? Ponadto przedstawimy definicję słowa o poprawnej pisowni i zastosujemy ją na konkretnych przykładach. Dla osób, które jednak zdecydują się na odpuszczenie zastosowania tej formy, przygotowaliśmy zbiór synonimów do wykorzystania.

Jak się pisze: kolacji czy kolacjii?

jak się pisze

kolacji

jak się nie pisze

kolacjii, kolaci, kolacii

Wśród wymienionych powyżej słów, poprawną pisownią jest słowo: kolacji. Pod względem ortograficznym pisownia przez końcówkę -ji wynika z reguły mówiącej o tym, że wyrazy zakończone w mianowniku na -cja, -zja, -sja przy odmianie zapisujemy odpowiednio -cja, -zji, -sji. Odmiana ta może występować w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku liczby pojedynczej.

Natomiast słowo “kolacjii” nie istnieje w słowniku ortograficznym ani języka polskiego. Stanowi błąd ortograficzny.

Jaka jest definicja frazy “kolacji”?

Poniżej przedstawiamy definicję słowa “kolacji” według słownika języka polskiego PWN oraz słownika ortograficznego PWN.

Słownik języka polskiego PWN:

kolacja I
«wieczorny posiłek; też: wieczorne, uroczyste przyjęcie»
• kolacyjny • kolacyjka

kolacja II
«porównanie odpisu, kopii lub przekładu z oryginałem albo zestawienie tekstów»
• kolacjonować

kolacja III
«przywilej przedstawiania zwierzchności kościelnej kandydatów na wakujące urzędy kościelne, przysługujący dawniej fundatorowi kościoła lub jego spadkobiercy»

Słownik ortograficzny PWN:

kola•cja -cji, -cję; -cji

Jak powyżej widzimy, słowo “kolacja” ma 3 zastosowania, lecz najpopularniejszym znaczeniem jest wieczorny posiłek lub przyjęcie. Pozostałe dwa znaczenia są stosowane w bardzo wąskich i specyficznych kręgach.

Natomiast słowo “kolacjii” nie może być zdefiniowane ponieważ stanowi błąd ortograficzny.

Jakie są synonimy do słowa “kolacji”?

Przykładem użycia zwrotu “kolacji” są poniższe zdania:

  • “Nie mogę być na kolacji. Mam trening.”,
  • “Nie mogę się doczekać jutrzejszej kolacji. Będzie tak romantycznie!”,
  • “Jeśli nie masz ochoty jeść kolacji, to powiedz”,
  • “W czasie kolacji się nie rozmawia”.

Jakie są synonimy do słowa “kolacji”?

Słowo “kolacja” ma wiele synonimów, które umożliwią Ci zastąpienie tego wyrazu:

  • kolacyjka,
  • obiadokolacja,
  • przyjęcie,
  • † a. podn wieczerza,
  • wieczorny posiłek
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz