Kultura organizacyjna – czym jest i jakie ma znaczenie dla firmy?

Artykuł zewnętrzny

kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna ma duży wpływ na działanie firmy, a przede wszystkim na kreowany wizerunek. Z pomocą przemyślanych zasad, artefaktów czy norm przedsiębiorstwo staje się bardziej atrakcyjne dla pracowników. Skutkuje to wzrostem lojalności i zaangażowania, a to znowu jest widoczne w lepszych wynikach finansowych. Dlatego dowiedz się, czym jest kultura organizacyjna.

Istnieje wiele definicji kultury organizacyjnej, ale ogólnie to pojęcie można rozumieć jako zbiór norm, zachowań i systemów wartości, które są cenne oraz charakterystyczne dla danej firmy. Dzięki temu wyróżnia się również na tle konkurencji.

W zrozumieniu, co to jest kultura organizacyjna, bardzo pomocne są również elementy, które się na to składają:

  • artefakty – może to być branżowy język, technologie oraz charakterystyczne zachowania;
  • wartości i normy – to wspólne dla całego przedsiębiorstwa cele i strategie, odnosi się to także do sposobu zarządzania firmą, wizerunku marki oraz cech wyróżniających pracowników;
  • podstawowe założenia – dotyczy to relacji międzyludzkich w obrębie przedsiębiorstwa, a także poza nim, tym samym odnoszą się do firmy i jej otoczenia np. konkurencji czy klientów.

Jakie są najważniejsze funkcje kultury organizacyjnej?

Przemyślana kultura organizacyjna może wpływać na zasady, według których działa dane przedsiębiorstwo. Dzięki temu, że są inne od tych, jakie stosuje konkurencja, firma zyskuje bardziej unikatowy charakter. Przede wszystkim jednak przyciąga inne osoby – pracowników, inwestorów czy klientów – dla których poszczególne wartości, praktyki bądź cele są zbieżne z ich własnymi. Poza tym kultura organizacyjna pełni także wiele innych istotnych funkcji m.in.:

  • dba o integrację pracowników,
  • łagodzi konflikty wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • ułatwia zrozumienie celów, wizji i misji firmy przez zatrudnione osoby,
  • ujednolica sposób komunikacji oraz język obowiązujący w firmie,
  • zwiększa zaangażowanie pracowników,
  • unifikuje kryteria i metody oceny podwładnych.

Jakie są rodzaje kultury organizacyjnej?

Kultura klanu

Nowoczesne firmy bardzo chętnie decydują się na kulturę klanową bądź „rodzinną”. W takim przypadku kluczowe znaczenie ma przyjazne nastawienie i pełen szacunek – bez względu na miejsce w organizacji. Jednocześnie przywódcy są utożsamiani z mentorami. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma budowanie zespołu i stymulacja zaangażowania pracowników. Kultura klanu to też spory nacisk na lojalność i tradycję, dlatego szczególnie chętnie ten model wybierają małe lub średnie firmy.

Kultura adhokracji

Dynamiczne środowisko, które stawia na kreatywność i innowacyjne rozwiązania – właśnie tym cechuje się kultura adhokracji. W takim modelu pracownicy otrzymują wiele swobody, miejsca na eksperymentowanie i proponowanie zupełnie nowych rozwiązań. Zazwyczaj liderzy są postrzegani, jako chętni do podejmowania ryzyka. Takie podejście ma nie tylko zachęcać do ciągłego rozwoju, ale też tworzenia unikatowych produktów. Kluczowe znaczenie ma przewidywanie potrzeb rynku i kierowanie się tym podczas opracowywania nowych rozwiązań. Przykładem takiej organizacji jest Apple.

Kultura rynkowa

Kultura rynkowa stawia na realizację zadań, a wsparciem do tego ma być duża rywalizacja między pracownikami i liderami. Chęć zwycięstwa ma motywować pracowników i zachęcać do osiągania kolejnych celów. Kadra zarządzająca kieruje zespołem w twardy sposób – podobnie traktuje konkurencję. Sukces organizacji jest mierzony skalą i osiągniętymi wynikami finansowymi. Zazwyczaj kulturę rynkową wybierają korporacje działające na wysoko konkurencyjnych rynkach.

Kultura hierarchii

W kulturze hierarchicznej istnieją wyraźne zasady i struktury działania firmy. Lider ma za zadanie zapewnić pracownikom możliwość prawidłowego przestrzegania procedur. Kluczowe znaczenie ma wydajność i jednolitość, a także realizacja celów przy ograniczeniu kosztów. Hierarchia w kulturze organizacyjnej ma ułatwiać rozwiązywanie problemów, zwiększyć skuteczność podejmowanych działań oraz usprawnić kontrolę procesów, co pozwoli na zachowanie spójności i oczekiwanych wyników. Przykładem takiej firmy jest Burger King.

O dopasowaniu pracowników do kultury organizacyjnej warto pomyśleć już na etapie rekrutacji, aby zatrudnić osobę, która szybko odnajdzie się w firmie i będzie się w niej dobrze czuć. 

Oceń post

Dodaj komentarz