Oceny w Ameryce – Wszystko, co warto wiedzieć!

Mikołaj Mikiciuk

Amerykański system edukacji różni się od polskiego pod wieloma względami. Jedną z kluczowych różnic jest sposób oceniania uczniów. Jakie są oceny w Ameryce? W Ameryce używa się literek A, B, C, D i F do oceny osiągnięć uczniów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej systemowi oceniania w amerykańskim systemie edukacji, zastanowimy się, jak wyglądają stopnie szkolne w USA, jak działa szkoła w Ameryce i porównamy go z polskim systemem szkolnym.

Co oznaczają litery ocen w systemie amerykańskim?

W amerykańskim systemie edukacji, litery ocen od A do F są używane do określania stopnia osiągnięć ucznia. Każda litera oceny ma swoje znaczenie:

  • A+ – to najwyższa ocena, którą można otrzymać. Świadczy o tym, że uczeń doskonale zrozumiał materiał i wykonał wszystkie zadania na bardzo wysokim poziomie.
  • A – to ocena bardzo dobra. Oznacza, że uczeń dobrze zrozumiał materiał i wykonał zadania z dużą starannością. Mogą występować pewne niedoskonałości, ale ogólnie wykonanie było bardzo dobre.
  • B – to ocena dobra. Wykazuje, że uczeń zrozumiał materiał i wykonał zadania poprawnie, choć mogą pojawić się pewne niedociągnięcia.
  • C – to ocena dostateczna. Informuje nas, że uczeń zrozumiał materiał, ale mógł mieć pewne trudności w wykonaniu niektórych zadań lub popełnił błędy.
  • D – to ocena dopuszczająca. Wskazuje na problemy z zrozumieniem materiału i znaczne trudności w wykonaniu zadań.
  • F – to ocena niedostateczna. Oznacza, że uczeń nie zdał przedmiotu i nie zrozumiał materiału na wystarczającym poziomie.

Warto zaznaczyć, że w amerykańskim systemie brakuje litery E. Jest to jedna z różnic między systemem oceniania w USA a polskim systemem, w którym często używa się litery E jako oceny niedostatecznej.

Zrzut ekranu 2023 07 22 o 09.23.55

Oceny w ameryce – dlaczego nie ma litery “e”?

W ramach amerykańskiego systemu edukacji, nie stosuje się oceny “E”, a zamiast tego używana jest ocena “F” oznaczająca “nie zaliczone” (ang. “failed”). Prawdopodobnie, kiedyś ocena “E” była wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych, jednak została zastąpiona przez ocenę “F” z powodu większej możliwości rozróżnienia oceny pozytywnej od negatywnej. Warto jednak wspomnieć, że litera “E” oficjalnie była kojarzona z terminem “Excellent”, co mogło prowadzić do zamieszania i negatywnych skojarzeń, co przyczyniło się do decyzji o zmianie na “F”. Przez lata, ta zmiana umocniła swoją pozycję jako standardowa ocena niezaliczenia.

Jak wyglądają stopnie szkolne w USA?

System stopni szkolnych w USA różni się od polskiego systemu. Podstawowy podział to:

  1. Elementary School: 1-5 klasa,
  2. Middle School: 6-8 klasa,
  3. High School: 9-12 klasa.

Określenie “K-12” odnosi się do wszystkich klas od podstawówki do szkoły średniej. Na tym poziomie kończy się obowiązkowa edukacja w USA. Po ukończeniu 12 klasy, uczniowie mogą wybrać drogę dalszego kształcenia lub wkroczyć na rynek pracy.

Jak działa szkoła w Ameryce?

Amerykański system edukacji jest zorganizowany na poziomach, które są dostosowane do potrzeb uczniów na różnych etapach rozwoju. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym poziomom szkolnym:

1. Preschool:

Przygoda ze “szkołą” w USA może zacząć się już w wieku 3 lat w tzw. preschool, który można porównać do polskiego żłobka. Preschool to miejsce, gdzie dzieci są pod opieką i mają możliwość poznawania świata, nawiązywania pierwszych przyjaźni i zabawy. Nie ma tam jednak określonego programu nauczania.

2. Elementary School:

Elementary School, czyli szkoła podstawowa, obejmuje klasy od 1 do 5. Na tym etapie uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z różnych przedmiotów, takich jak matematyka, język angielski, historia, nauki przyrodnicze i wiele innych. Program nauczania jest szeroki i obejmuje wiele dziedzin.

3. Middle School:

Middle School, czyli szkoła średnia, obejmuje klasy od 6 do 8. W niektórych szkołach Middle School jest częścią szkoły średniej. Uczniowie na tym etapie mają możliwość pogłębiania wiedzy z różnych przedmiotów i eksplorowania swoich zainteresowań.

4. High School:

High School, czyli szkoła średnia, obejmuje klasy od 9 do 12. To ostatni etap edukacji obowiązkowej w USA. Uczniowie muszą zaliczyć określone przedmioty, takie jak język angielski, matematyka, historia, informatyka, nauki o zdrowiu i wychowanie fizyczne. Na zakończenie szkoły średniej, uczniowie otrzymują dyplom ukończenia szkoły.

Porównanie polskiego i amerykańskiego systemu szkolnego

Polski i amerykański system szkolny mają wiele różnic. Przede wszystkim, w USA system edukacji jest zdecentralizowany i kontrolowany przez władze lokalne i stanowe. Każdy stan ma swoje zasady, prawa i programy edukacyjne. W Polsce natomiast istnieje jednolity system oświaty, który jest regulowany na poziomie krajowym.

Oceny w Ameryce są oznaczane literami A, B, C, D i F, podczas gdy w polskim systemie używane są cyfry od 1 do 6. Ponadto, w amerykańskim systemie brakuje oceny E, która jest często używana w polskim systemie jako ocena niedostateczna.

Inną różnicą jest struktura szkół. W Polsce mamy podział na szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, podczas gdy w USA mamy Elementary School, Middle School i High School. Amerykański system szkolny kończy się na poziomie 12 klasy, podczas gdy polski system kończy się na poziomie matury w 3 klasie liceum.

Podsumowanie – OCeny w Ameryce

Oceny w Ameryce są oznaczane literami A, B, C, D i F. System stopni szkolnych w USA obejmuje Elementary School, Middle School i High School. Każdy etap edukacji jest dostosowany do potrzeb uczniów na danym etapie rozwoju. Amerykański system edukacji różni się od polskiego systemu pod wieloma względami, m.in. sposobem oceniania, strukturą szkół i decentralizacją systemu.

Oceń post

Dodaj komentarz