Odzież ochronna a praca w lakierni – o tym musisz pamiętać

Artykuł zewnętrzny

bhp

Prace lakiernicze są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. Wiąże się to z licznymi zagrożeniami, na jakie jest narażony pracownik, bezpośrednio realizujący proces malowania. Dlatego w pierwszej kolejności należy zadbać o właściwą odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają go przed wpływem szkodliwych czynników, oraz poprawiają ergonomię pracy.

Czynniki szkodliwe przy pracach lakierniczych

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że sposób zabezpieczenia pracownika przy zastosowaniu poszczególnych technik lakierniczych może się od siebie różnić. Np. inne filtry są wymagane przy pracy na “lakierni mokrej”, gdzie największym zagrożeniem są rozpuszczalniki, wydzielające się emisje węglowodorów, oraz wysokie zagrożenie wybuchem, a inne – na lakierni proszkowej, w której wszechobecny, również wybuchowy pył dostaje się do układu oddechowego. Jednak pewne zasady doboru odzieży ochronnej do lakierni obowiązują, bez względu na zastosowany sposób nakładania powłoki.

Jaka powinna być odzież ochronna do lakierni

Odzież ochronna, w którą wyposażeni powinni być lakiernicy, musi być wykonana ze specjalnego, przewiewnego materiału, utrudniającego wnikanie pyłów lakierniczych. Najlepiej sprawdzają się tu kombinezony lakiernicze z kapturami, które pracownicy nakładają na odzież roboczą, dostępne na https://farbyonline.eu/427-odziez-bhp. Ze względu na wspomniane już zagrożenie wybuchem kombinezony muszą być elektrostatyczne, zwłaszcza w przypadku lakierni proszkowych, gdzie oddziaływanie elektrostatyczne znacząco wpływa nie tylko na bezpieczeństwo pracownika, ale i na przebieg procesu malowania.

Dodatkowym atutem kombinezonu jest kaptur, chroniący głowę i włosy, a także ściągacze lub ergonomiczne pętelki przy rękawach do założenia na kciuk, ograniczające odsłanianie rąk. Ergonomię poprawiają wkładki zapewniające lepszą wentylację lub odpowiedni fason. Odzież ochronna do lakierni powinna być wymieniana okresowo, w przypadku jej zużycia: znacznego zanieczyszczenia farbami, uszkodzenia mechanicznego itp.

Środki ochrony indywidualnej stosowane na lakierni

Odzież ochronna chroniąca ciało nie zakrywa dłoni oraz układu oddechowego. Kolejnym elementem zabezpieczającym pracownika są półmaski gazowe lub przeciwpyłowe oraz rękawice ochronne. W zależności od zastosowanej technologii malowania oraz rodzaju użytej farby mogą być wymagane inne rodzaje półmasek i rękawic. Informacje, czy mają to być maski FFP1, czy 2, znajdują się w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznej.

Generalnie pracownik musi być wyposażony w maskę, która chroni drogi oddechowe przed pyłami (np. w przypadku lakierni proszkowej FFP2) i dodatkowo gazami (lakiernia na farby mokre, farby w sprayu). Najczęściej stosuje się półmaski jednorazowe, chociaż przy niektórych pracach, np. przelewaniu farb i rozpuszczalników, wskazane są półmaski z wymiennymi filtrami, dedykowanymi do tego rodzaju prac. Rękawice, podobnie jak odzież ochronna do lakierni, muszą być elektrostatyczne. Ze względu na konieczność zapewnienia dobrego chwytu muszą być również dobrane pod kątem ergonomicznym, a w przypadku prac “mokrych” – powleczone powłoką z tworzywa, np. nitrylu lub PCV.

Oceń post

Dodaj komentarz