PIT 37 – wszystko co musisz wiedzieć o rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

pit-37

PIT 37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa, którą raz do roku musi wypełnić każdy z nas, który pracuje na standardowej umowie o pracę. Jednak zakres zastosowania PIT 37 jest znacznie szerszy i obejmuje bardzo dużą grupę podatników. Czym jest PIT-37 i jak go rozliczyć?

Co to PIT 37?

PIT 37 to deklaracja, która jest niezbędna w przypadku wszystkich podatników osiągających dochód z tytułu stosunku pracy lub świadczeń z tytułu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź innych wpływów. Deklaracja ta obejmuje jednak tylko tych podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc ich składka podatkowa, w zależności od wysokości dochodu wynosi 17 bądź 32%. 

PIT 37 to ostateczna deklaracja, która podsumowuje nasze przychody roczne, a także wszelkie dotychczasowe wpływy do budżetu państwa z tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz składki na ZUS. Po uwzględnieniu ulg podatkowych oraz innych dodatkowych składowych będziemy w stanie zweryfikować, jaki podatek powinniśmy zapłacić od naszego dochodu, a także czy w ujęciu rocznym zanotowaliśmy nadpłatę, czy niedopłatę podatku. 

Kto powinien rozliczyć PIT 37?

Zgodnie z prawem podatkowym, grono osób zobowiązanych do złożenia zeznania podatkowego PIT 37 jest bardzo szerokie i obejmuje wszystkich podatników, którzy w zeszłym roku finansowym osiągali dochód z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych, stypendiów, przychodów z tytułu praw autorskich i majątkowych.

To jednak nie wszystko. PIT 37 jest skierowany także do tych podatników, którzy w ciągu ostatniego roku wykonywali pracę jako osoby skazane, tych uzyskujących świadczenia z Funduszu Pracy, a także wszystkich osiągających dochód z tytułu kontraktów sportowych, menedżerskich i z tytułu zasiadania w radach nadzorczych.

W przypadku działalności gospodarczej, która w szczególności opiera się na formie prawnej spółki cywilnej, jawnej, czy partnerskiej, powinniśmy sięgnąć po inny formularz PIT. 

Jak rozliczyć PIT 37?

W jaki sposób rozliczyć PIT 37? Istnieją trzy sposoby na realizację tej formalności, a ta, którą wybierzemy, w dużej mierze zależy od naszej sytuacji życiowej. Najczęściej wybierana opcja to indywidualne rozliczenie PIT 37. W takiej sytuacji nasza rola ogranicza się do rejestracji w portalu rządowym Twój e-PIT i potwierdzeniu, że wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo. Od kilku lat podatnicy nie muszą samodzielnie przygotowywać deklaracji PIT 37 na podstawie druków otrzymanych od pracodawcy. Pracodawca samodzielnie wysyła PIT-11 do Urzędu Skarbowego, gdzie deklaracja jest przygotowywana. My możemy jedynie zalogować się i ją potwierdzić.

Druga możliwość rozliczenia PIT 37 to rozliczenie wspólne z małżonkiem. Jest to doskonałe rozwiązanie, gdy jeden z małżonków ze względu na wysokie dochody wchodzi w drugi próg podatkowy, podczas gdy drugi z nich osiąga niższe dochody. Dzięki temu małżeństwo może podwoić granicę progu podatkowego i dalej pozostać w tym, który wymaga uiszczenia podatku w wymiarze 17%. Trzeci sposób to rozliczenie PIT 37 jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Do kiedy możemy rozliczyć PIT 37?

Zeznanie podatkowe z tytułu PIT 37 będziemy mogli złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2022 roku. Warto jednak pamiętać, że obecnie rozliczenie podatku ogranicza się do zalogowania w portalu Twój E-PIT, dodaniu potencjalnych ulg podatkowych i zatwierdzeniu deklaracji podatkowej. 

Jak długo przyjdzie nam oczekiwać na prognozowany zwrot z podatku? Zgodnie z zapisami, Urząd skarbowy jest zobowiązany do przekazania zwrotu do 45 dni od złożenia zeznania w formie elektronicznej. Jeśli jednak ktoś składa deklaracje osobiście, musi liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie zwrotu. 

Oceń post

Dodaj komentarz