Play reklamacje – jak złożyć w prosty sposób?

Mikołaj Mikiciuk

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś problemów z usługą telekomunikacyjną Play? Czy to był problem z telefonem, internetem, czy też abonamentem, złożenie reklamacji jest najczęstszym powodem kontaktu z infolinią operatora. W tym artykule dowiesz się, jak złożyć reklamację w Play, co powinna zawierać, ile masz czasu, aby to zrobić i na co zwrócić uwagę.

Play reklamacje – Nie Tak Straszna, Jakby Się Mogło Wydawać

Zepsuty telefon, niedziałająca opcja w abonamentie, czy szwankujący internet – podobne problemy dotyczą każdego użytkownika usług telekomunikacyjnych. W takich sytuacjach najczęściej decydujemy się na złożenie reklamacji w Play. Cała procedura nie jest skomplikowana, jednak polskie prawo nadal zawiera wiele klauzul chroniących świadczeniodawcę.

Złożenie Reklamacji W Świetle Polskiego Prawa

Polskie prawo gwarantuje każdemu konsumentowi szeroki zakres praw i możliwość składania reklamacji na produkty telekomunikacyjne. Jeśli napotkasz problemy z usługodawcą, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć w celu rozwiązania swojej sytuacji.


W pierwszej kolejności, zawsze warto kontaktować się bezpośrednio z usługodawcą. Wielu dostawców telekomunikacyjnych ma dedykowane dział obsługi klienta, który pomoże rozwiązać twój problem. Zgłoszenie reklamacji bezpośrednio u dostawcy może być skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu i uniknięcie dalszej formalnej procedury.


Jednak jeśli kontakt z usługodawcą nie przynosi oczekiwanych rezultatów, warto zapoznać się z dostępnymi ścieżkami prawnych. Prawo polskie wymaga od nas, jako konsumentów, abyśmy najpierw wyczerpali wszelkie dostępne środki oferowane przez usługodawcę. Dopiero po takiej próbie możemy przystąpić do dalszych czynności prawnych.


Jedną z możliwości jest skontaktowanie się z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Już sam fakt zgłoszenia sprawy do tego organu regulacyjnego może skutkować szybkim rozwiązaniem problemu, ponieważ dostawcy telekomunikacyjni zazwyczaj starają się uniknąć formalnych procedur i negatywnego wpływu na ich reputację.
Alternatywnie, możemy zgłosić naszą reklamację do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ten organ monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony konsumentów i działa w naszym interesie. Składając reklamację do UOKiK, stawiamy się w silniejszej pozycji, ponieważ urząd ma uprawnienia do wszczęcia postępowania w celu wyjaśnienia sprawy i wymierzenia odpowiednich sankcji usługodawcy.


Pamiętaj jednak, że zgłaszanie reklamacji do organów regulacyjnych lub ochrony konsumentów to etap ostateczny, który powinien być podjęty dopiero po wyczerpaniu innych możliwości. Zanim to zrobisz, dobrze jest zadbać o to, aby wymienić wszystkie niezbędne informacje i dokumenty, które mogą wesprzeć twoją sprawę.

complaint 6161776 1280

Kiedy Możemy Złożyć Reklamację?

Prawidłowo wypełnioną reklamację możemy złożyć w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia. Okres naliczany jest od końca miesiąca, jeśli sprawa dotyczy końca przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych. W przeciwnym wypadku datą obowiązującą jest dzień, w którym dana usterka lub problem miały miejsce. Po upływie ustawowego okresu, operator nie rozpatrzy naszej sprawy, o czym zostaniemy poinformowani stosownym pismem.

Co Powinien Zawierać Wniosek Reklamacyjny?

Dobrze wypełniony wniosek to najważniejsza kwestia całego procesu reklamacyjnego. Jak informuje polskie UKE, w świetle prawa pismo to powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
  2. Czytelne określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu, którego dotyczy problem
  3. Wyszczególnienie okoliczności, w jakich składamy reklamację do wybranego operatora
  4. Datę zawarcia umowy z terminem rozpoczęcia świadczenia usługi – jeśli przedmiotem reklamacji jest niedotrzymanie tego terminu
  5. Wysokość żądanego odszkodowania – jeśli konsument zdecyduje się na tą formę zadośćuczynienia
  6. Czytelny podpis reklamującego

Odpowiedź Operatora – Play reklamacje

Operator ma 30 dni, aby odpowiedzieć na reklamację, złożoną przez konsumenta. Jeśli nie otrzymamy żadnego pisma ze strony świadczeniobiorcy, ustawodawca nakłada obowiązek jej uznania, co oznacza pozytywne rozpatrzenie naszej skargi.  Dlatego ważne jest, aby śledzić terminy i wymogi prawne w przypadku reklamacji, aby zapewnić sobie ochronę swoich praw jako konsumenta.

Wnioski – Play reklamacje

Złożenie reklamacji w Play to prosty proces, który wymaga jednak od nas pewnej wiedzy i świadomości naszych praw jako konsumentów. Pamiętaj, że masz prawo do złożenia reklamacji, jeśli nie jesteś zadowolony z usługi, a operator ma obowiązek odpowiedzieć na twoją reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w tym czasie, twoja reklamacja zostanie uznana za zasadną.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz