Wzory pism

wniosek o wykreślenie danych z bik

Wniosek o wykreślenie danych z BIK – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wniosku o wykreślenie danych z BIK, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór pisma,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak czym jest BIK, kiedy BIK przestaje przetwarzać dane, podobieństwa i różnice pomiędzy BIK a BIG itd., znajdziesz w artykule tutaj.

podanie o zapomogę wzór

Wniosek o zapomogę z ZFŚS – darmowy wzór

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór podania o zapomogę z ZFŚS, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: Jak napisać podanie o zapomogę, kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia, uzasadnienie wniosku i opodatkowanie zapomogi - to wszystko znajdziesz w artykule tutaj.

zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów stawiennictwa w sądzie – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wniosku o zwrot poniesionych kosztów stawiennictwa w sądzie, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór do ogólnego zastosowania,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: obowiązek stawiennictwa, zasady zwrotu kosztów dla biegłego, tłumacza i świadka oraz proces składania wniosku - znajdziesz w artykule tutaj.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wniosku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: dane statystyczne, sposób złożenia, koszt, konsekwencje, a także inne wzory wniosków o upadłość konsumencką - znajdziesz w artykule tutaj.

Wypowiedzenie umowy o prace

Wypowiedzenie umowy o pracę (dla pracodawcy) – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy o pracę, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór dla pracodawcy,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, niezbędne elementy wypowiedzenia, okresy powiedzenia i inne wzory - znajdziesz w artykule tutaj.

Wypowiedzenie umowy o prace

Wypowiedzenie umowy o pracę (dla pracownika) – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy o pracę, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór dla pracownika,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, niezbędne elementy wypowiedzenia, okresy powiedzenia i inne wzory - znajdziesz w artykule tutaj.

Wypowiedzenie umowy o prace bez okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia (dla pracodawcy) – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy o pracę, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór w wersji bez okresu wypowiedzenia - dla pracodawcy,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, niezbędne elementy wypowiedzenia, okresy powiedzenia i inne wzory - znajdziesz w artykule tutaj.

Wypowiedzenie umowy o prace bez okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia (dla pracownika) – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy o pracę, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór w wersji bez okresu wypowiedzenia - dla pracownika,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, niezbędne elementy wypowiedzenia, okresy powiedzenia i inne wzory - znajdziesz w artykule tutaj.

Wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron (dla pracodawcy) – wzór darmowy

Mikołaj Mikiciuk

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy o pracę, a otrzymasz całkowicie za darmo:

 • Uniwersalny wzór w wersji za porozumieniem stron - dla pracodawcy,
 • .PDF edytowalny w przeglądarce i gotowy do druku,
 • .DOC do edycji w programie WORD.
Takie zagadnienia jak: wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, niezbędne elementy wypowiedzenia, okresy powiedzenia i inne wzory - znajdziesz w artykule tutaj.