Program Pierwsze Mieszkanie – co warto wiedzieć?

Artykuł zewnętrzny

pierwsze mieszkanie

W ramach nowego programu rządowego Pierwsze Mieszkanie przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie możliwość przystąpienia do kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach. Według zaprezentowanych informacji przyszły kredytobiorca skorzysta z oprocentowania w wysokości 2% przez okres 10 lat trwania tej strategii. Pozostałe w tym przypadku lata kredytu zawarte zgodnie z podpisaną umową kredytową w ramach programu będą z kolei oprocentowane według stałej stopy procentowej zaproponowanej klientowi przez bank lub stopy zmiennej w zależności od formy, którą wybierze kredytobiorca po okresie zakończonego programu.

W ramach nowego programu rządowego Pierwsze Mieszkanie przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie możliwość przystąpienia do kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach. Według zaprezentowanych informacji przyszły kredytobiorca skorzysta z oprocentowania w wysokości 2% przez okres 10 lat trwania tej strategii. Pozostałe w tym przypadku lata kredytu zawarte zgodnie z podpisaną umową kredytową w ramach programu będą z kolei oprocentowane według stałej stopy procentowej zaproponowanej klientowi przez bank lub stopy zmiennej w zależności od formy, którą wybierze kredytobiorca po okresie zakończonego programu. 

Zasady programu Pierwsze Mieszkanie

Według zasad, które zostały ustalone w ramach programu oprocentowanie będzie wyliczane na podstawie średniego oprocentowania opartego na stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Należy również zwrócić uwagę, iż program obowiązuje przez 10 lat natomiast stała stopa procentowa wśród banków kredytujących obowiązuje przez okres lat 5. W związku z tym należy się spodziewać, że przeliczenie nastąpi dwukrotnie – pierwsze przy uzyskaniu decyzji kredytowej, drugie po pięciu latach od uruchomienia środków z kredytu hipotecznego.

Różnicę wynikającą z aktualnego oprocentowania kredytu z tym, które przyszły kredytobiorca będzie miał po przystąpieniu do programu rządowego będzie pokrywać budżet państwa. Na chwilę obecną wiadomo, że maksymalna kwota kredytu uzyskana w ramach programu to 500 tysięcy złotych, ale w przypadku małżeństw lub rodziców z jednym dzieckiem ten limit jest wyższy do kwoty 600 tysięcy złotych. Już teraz wiemy, że nieruchomość nie będzie posiadała limitu cen za m2, jak dotychczas było to w programach rządowych tego typu a właściciele przyszłych nieruchomości będą mogli samodzielnie podjąć decyzję, czy wybierają nieruchomość od dewelopera, czy jednak z rynku wtórnego.

Dla kogo nowy program Pierwsze Mieszkanie?

Program utworzony został z myślą o osobach, które dotąd nie posiadały oraz nie posiadają żadnego prawa własności do nieruchomości (mieszkania lub domu). W przypadku małżeństw lub rodziców przynajmniej jednego dziecka warunek ten będzie dotyczył wyłącznie jednej osoby z dwojga dorosłych natomiast do programu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie osiągnęły dotąd 45. roku życia.

Dodatkowo zdradzono plany dotyczące obniżenia kryteriów liczenia zdolności kredytowej dla zobowiązań zabezpieczonych przy stałej stopie procentowej w wyniku czego należy się spodziewać, że będzie szansa uzyskać kredyt w kwocie wyższej, niż obecnie liczona.

Pierwsze mieszkanie to nie tylko strategia dotycząca zobowiązań kredytowych, ale również oszczędnościowych z myślą o zakupie własnej nieruchomości. Wariantem drugim z którego będzie miała możliwość skorzystać osoba przystępująca do programu jest utworzenie konta oszczędnościowego. W ramach tego rozwiązania uczestnik deklaruje się dokonywać wpłat regularnych w wysokości od 500 złotych do 2000 złotych w okresie od 3 do 10 lat. Warunek ze strony ministerstwa dotyczy również ilości wpłat w określonej wysokości i musi być ich minimum 11 w ciągu roku, a do tej części programu mogą przystąpić również właściciele nieruchomości posiadający minimum dwójkę dzieci. Budżet Państwa w zamian za to dokonywać będzie tzw. premii mieszkaniowej, która wyliczana będzie na podstawie rocznego wskaźnika inflacji lub wskaźnika wzrostu cen mieszkań. Odsetki te będą naliczane co roku, ale wypłata ich nastąpi jednorazowo finalnie po osiągnięciu okresu zapadalności programu. Środki będzie trzeba wykorzystać w ciągu pięciu lat od zakończenia udziału w programie.

Wiele osób już teraz oczekuje terminu wprowadzenia programu rządowego w życie, natomiast w chwili obecnej wiadomo, że nastąpi to najpóźniej w trzecim kwartale bieżącego roku.

Tekst powstał przy współpracy z Ekspertem / Doradcą kredytowym Mateuszem Dyrda z Warszawy.

Oceń post

Dodaj komentarz