Przed czym kroczy pycha? Przypowieści Solomona

Mikołaj Mikiciuk

pycha kroczy przed upadkiem

Zbiór rad i przysłów tworzących skład Księgi Nowej Biblii Gdańskiej nosi nazwę Przypowieści Solomona. Przypowieści oznaczają w dosłownym znaczeniu nazwę Księgi. Wraz z Koheletem, Księga Solomona jest zaliczana do Księgi Mądrości. Odpowiedź na tytułowe pytanie znajdziemy w rozdziale 16, werset 18 Przypowieści Solomona, w której zapisana jest mądrość o treści: “Przed upadkiem idzie pycha; a przed ruiną wyniosłość ducha.”. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym jest pycha i jak powinna być rozumiana, to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu pt. “Przed czym kroczy pycha? Przypowieści Solomona”. 

Pycha – definicja

Według definicji, pycha jest postawą człowieka, która charakteryzuje się nadmierną wiarą we własną wartość oraz możliwości. Ponadto człowiek ten posiada wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie i strasznie się z tym obnosi. Podczas rozmowy ma tendencje do autoprezentacji wraz z wywyższaniem własnej osoby. Zarówno konstruktywna krytyka jak i  podważenie jego zdania może powodować agresję. 

Pycha najczęściej występuje u osób, które coś osiągnęły lub mają ku temu szansę, ale nie zawsze. Pomimo, iż od niektórych wymaga się dużej pewności siebie i wiary w swoje umiejętności (np. aktorzy, prezenterzy, czy zawodowi sportowcy), to nie ma nic wspólnego z pychą. Z pychą mamy do czynienia w momencie kiedy ktoś popadł w samouwielbienie lub przechwala się na każdy temat – zwłaszcza siebie i swoich umiejętności lub innych cech. Wbrew pozorom jest to domena raczej mniejszości znanych ludzi (celebrytów, naukowców), lecz nic nie stoi, aby pychą wykazywał się także zwykły Kowalski (np. w przypadku wygranej w totolotka lub przypadkowego osiągnięcia sukcesu).  

Dlaczego pycha jest grzechem? 

pycha w biblii

W Biblii istnieje różnica pomiędzy dumą, którą odczuwamy kiedy wykonamy dobrze zadanie lub osiągniemy sukces, a dumą potępioną przez Boga. Duma, która wynika z własnej sprawiedliwości jest potępiona przez Boga, ponieważ jej nadmiar sprawia, że człowiek koncentruje się na sobie, oddalając się w ten sposób od Boga. Doskonale obrazuje to cytat: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios” (Ewangelia Mateusza 5.3). Ludzie pyszni bowiem są tak zaślepieni swoją dumą, iż Bóg powinien ich przyjąć takimi jacy są, ponieważ na to zasługują lub w ogóle nie potrzebują Boga, bo stawiają siebie na pierwszym miejscu. Tak samo jak szatan pragnął własnej chluby roszcząc sobie prawo do zastąpienia Boga jako władcy całego wszechświata. W księdze Izajasza czytamy: “Szatan został wyrzucony z nieba z powodu swojej pychy”. Z kolei omawiana mądrość w Przypowieściach Solomona rozszerzając ją o kolejny wers 16.19 będzie brzmiała: „Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami.” 

Pycha jest matką innych grzechów i to właśnie od niej zaczęło się całe zło. Odsuwa człowieka od tego, by przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dla pysznych ludzi przyznanie się do grzechu, zaakceptowanie wyższości Boga i jego woli jest walką z samym sobą. Nie powinniśmy się chwalić, a jeśli chcemy to uczynić, należy to zrobić ogłaszając Bożą chwałę. 

Jakie jest znaczenie “Pycha kroczy przed upadkiem”?

Mądrość Solomona “Pycha kroczy przed upadkiem” mówi nam o tym, że pycha jest pierwszym krokiem do naszego upadku. Upadek człowieka jako oddalanie się od Boga oraz możliwości na przyjęcie go do nieba i życie wieczne. Upadek może także oznaczać los w piekle lub tułaczce w czyśćcu. Pycha natomiast oznacza wielbienie samego siebie, a przecież wszystko to co jest możliwe do osiągnięcia zawdzięczamy to jedynie Bogu, który to umożliwił i nadał nam odpowiednie umiejętności. 

Niezależnie od wierzeń, pycha jest drogą do upadku w dosłownym znaczeniu. Zbytnia pewność siebie i nadmierna wiara w swoją nieomylność i tak po pewnym czasie doprowadzi do popełnienia wielkiego błędu, który może nas bardzo dużo kosztować. Ma to pokrycie w życiorysach wielu wielkich ludzi, którzy stracili całe swoje majątki i wręcz otarli się o ubóstwo, aby zmądrzeć, wyciągnąć wnioski ze swoich działań i wykazać się pokorą. “Pycha kroczy przed upadkiem” także w sytuacji kiedy lekceważymy przeciwnika będąc przekonanym o swojej wyższości. Najczęściej już po pierwszym oddanym mocnym ciosie w naszą stronę pokorniejemy i zaczynamy się także bronić, a nie tylko atakować. 

Zapamiętajmy także cytat “Pycha kroczy przed upadkiem” jako hasło w wielu krzyżówek i powiedzeń wielu wybitnych ludzi, którzy niekoniecznie są zwolennikami wersji biblijnej, a tej realnej.

3.4/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz