Ulga dla samotnie wychowujących dzieci

Artykuł zewnętrzny

ulga

Praca, zarządzanie gospodarstwem domowym i wychowywanie dziecka to wyzwania, którym muszą stawić czoła samotni rodzice. W takiej sytuacji, pojedynczy rodzic ma mniej czasu i mniejsze źródła dochodu. Na szczęście, dla takich rodziców istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z fiskusem wraz z dzieckiem. To korzystne rozwiązanie dla podatnika i często nadal jest możliwe, nawet jeśli dziecko jest już dorosłe.

Ulga dla samotnych rodziców

Nowy Ład, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, zaproponował wiele zmian w systemie podatkowym. Jedna z tych zmian dotyczyła możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców. W pierwotnej wersji, taka możliwość została usunięta, a w jej miejsce wprowadzono ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł. Ta zmiana nie spotkała się z entuzjazmem samotnych rodziców. Od 1 lipca 2022 roku, nowelizacja Nowego Ładu przywróciła dotychczasowe rozliczanie się wspólne z dzieckiem dla samotnych rodziców. W efekcie, można rozliczyć cały rok podatkowy 2022 w większości zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Kto może skorzystać z preferencji w 2022/2023 roku?

Samotne wychowywanie dzieci jest specyficzną sytuacją życiową, często wiążącą się z pewnymi trudnościami materialnymi. W takiej sytuacji, prawo podatkowe pozwala na ułatwienie rodzicom poprzez obniżenie ich zobowiązań podatkowych poprzez wspólne rozliczenie się z dziećmi.

Podczas rozliczania się tradycyjnymi metodami lub przy pomocy usługi Twój e-PIT z tej preferencji może skorzystać jeden samotny rodzic lub opiekun prawny dziecka, w tym: panny i kawalerzy, wdowcy, rozwodnicy, osoby z orzekniętą separacją oraz osoby, które sąd pozbawił małżonka praw rodzicielskich lub odbywające karę pozbawienia wolności w więzieniu.

Warunki skorzystania z preferencji

Aby skorzystać z preferencji, podatnik musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, musi być polskim rezydentem podatkowym – cały jego dochód osiągnięty w danym roku podatkowym podlega opodatkowaniu w Polsce.

Ponadto, musi on mieszkać dla celów podatkowych w innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, a jednocześnie minimum 75% jego przychodów w danym roku podatkowym podlega opodatkowaniu w Polsce. Fiskus ma prawo zażądać dokumentu wydanego przez państwo i ujawnienia wysokości całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Kto nie może skorzystać z preferencji?

Nie każdy podatnik, który spełnia powyższe kryteria może wspólnie rozliczyć się z dzieckiem. Z tej preferencji wyłączeni są podatnicy, których dziecko w roku podatkowym uzyskało przychody opodatkowane na skali podatkowej, przychody zwolnione z podatku z racji stosunku pracy, praktyki absolwenckiej czy stażu uczniowskiego, a także przychody zwolnione z podatku w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót, o ile ten przekracza 12-krotność wysokość renty socjalnej – 16 061,28 zł.

Ponadto, samotny rodzic nie może być opodatkowany podatkiem liniowym 19% rozliczanym za pomocą PIT-36L, ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych, ryczałtem od przychodów osób duchownych (PIT-19A), ryczałtem od wartości sprzedanej produkcji wedle przepisów ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych oraz podatkiem tonażowym.

Oceń post

Dodaj komentarz