Weekendu czy łikendu? Jak się pisze?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

weekendu czy łikendu

Gramatyka, ortografia, stylistyka i typografia w języku polskim to zbiór ponad 1000 reguł, które należy wziąć pod uwagę pisząc poprawny tekst. Nic dziwnego, że mamy tak wiele wątpliwości jak coś poprawnie napisać. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak poprawnie napisać słowo: Weekendu czy łikendu? Ponadto przedstawimy definicję słowa o poprawnej pisowni i zastosujemy ją na konkretnych przykładach. Dla osób, które jednak zdecydują się na odpuszczenie zastosowania tej formy, przygotowaliśmy zbiór synonimów do wykorzystania.

Jak się pisze: weekendu czy łikendu?

jak się pisze

weekendu

jak się nie pisze

łikendu

Wśród wymienionych powyżej słów, poprawną pisownią jest słowo: weekendu. Wyraz ten jest postacią odmienioną przez przypadek – konkretnie dopełniacz (odpowiada na pytania: kogo? czego?), w liczbie pojedynczej. Mianownikiem jest słowo “weekend”.

Natomiast słowo “łikendu” nie istnieje w słowniku ortograficznym ani języka polskiego. Jest błędem językowym, który wynika z wymowy wyrazu “weekendu” [łi;kendu].

Jaka jest definicja słowa “weekendu”?

Poniżej przedstawiamy definicję słowa “weekendu” według słownika języka polskiego PWN oraz słownika ortograficznego PWN.

Słownik języka polskiego PWN:

weekend
«okres od piątkowego popołudnia do niedzieli włącznie, wolny od pracy i nauki; też: wypoczynek poza miejscem zamieszkania, zorganizowany w tym czasie»
• weekendowy • weekendowo

Słownik ortograficzny PWN:

week•end -n•du, -n•dzie; -n•dów

Przykłady użycia

Przykładem zastosowania słowa “weekendu” mogą być poniższe zdania:

  • “Zabraknie weekendu, żeby to skończyć,”,
  • “Miłego weekendu! Do zobaczenia w poniedziałek.”,
  • “Dopiero poniedziałek, a ja już zmęczony. Byle do weekendu.”,
  • “Byłeś na koncercie weekendu? Grali wczoraj.”,
  • “Nie mam wolnego tego weekendu. Musimy poczekać do następnego “,

Jakie są synonimy do słowa “weekendu”?

Niestety, słowo “weekendu” nie ma synonimów, które umożliwią Ci zastąpienie tego wyrazu.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz