Wszystko, co musisz wiedzieć o karcie kierowcy- zasady i procedury

Artykuł zewnętrzny

karta kierowcy

Posiadanie karty kierowcy jest kluczowe dla osób prowadzących pojazdy o masie całkowitej przewyższającej 3,5 tony. Jest to dokument, który nie tylko uprawnia do kierowania takimi pojazdami, ale również służy do rejestrowania różnych czynności wykonywanych przez kierowcę w ciągu jego dnia pracy. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie okoliczności, w których kierowca może bezpiecznie wyjąć kartę z tachografu, nie łamiąc przy tym obowiązujących przepisów.

Karta kierowcy- kluczowy dokument 

Karta kierowcy stanowi nieodzowny element wyposażenia każdego profesjonalnego kierowcy pojazdów z tachografem cyfrowym. Jest to specjalna karta do tachografu, która umożliwia identyfikację kierowcy i zbieranie informacji o jego działaniach podczas jazdy. Wydawana przez odpowiednie organy państwa członkowskiego, karta kierowcy jest ważna przez okres do 5 lat, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać ważności posiadanego przez kierowcę prawa jazdy. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dołączając do niego kopię obu stron prawa jazdy, aktualne zdjęcie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty. Wniosek można przesłać zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Kierowcy, którzy nie posiadają karty, nie mogą prowadzić pojazdów wyposażonych w tachograf cyfrowy. Karta jest wymagana przede wszystkim dla kierowców wykonujących przewozy towarowe pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub pojazdami przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób, włącznie z kierowcą.

Zasady wyjmowania karty kierowcy z tachografu cyfrowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 165/2014, kierowcy są zobowiązani do korzystania z kart kierowcy od momentu przejęcia pojazdu. Karta nie powinna być wyjmowana z tachografu cyfrowego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że zachodzi szczególna potrzeba. Takim wyjątkiem może być sytuacja, gdy kierowca musi okazać kartę służbom kontrolnym. Ponadto, po zakończeniu pracy kierowca ma prawo, ale nie obowiązek, wyjęcia karty. Zostawienie karty w tachografie rejestruje czas odpoczynku, ale może także prowadzić do niechcianego zapisu aktywności, jeśli inny kierowca użyje pojazdu. W przypadku wyjęcia karty, ważne jest ręczne odnotowanie odpoczynku lub innych czynności w tachografie, aby uniknąć niezagospodarowanych okresów pracy. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy kierowca w trakcie opuszczenia pojazdu wykonuje więcej niż jedną czynność, co może skomplikować zmianę rodzaju rejestrowanej aktywności na karcie przy użyciu przełącznika w tachografie. W takich przypadkach konieczne może być manualne uzupełnienie danych, a w razie ich braku, posiadanie przez kierowcę zaświadczenia o działalności, wydanego przez przewoźnika.

Postępowanie w przypadku zgubienia lub kradzieży karty kierowcy

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty kierowcy, istotne jest natychmiastowe zgłoszenie tego zdarzenia do właściwych organów w kraju, gdzie doszło do utraty dokumentu. Kierowca powinien niezwłocznie, w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, złożyć wniosek o wydanie karty zastępczej do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W okresie oczekiwania na nową kartę, kierowca ma możliwość kontynuowania jazdy, jednak musi pamiętać o dokonaniu wydruków z tachografu przed rozpoczęciem i po zakończeniu jazdy. Na tych wydrukach należy uzupełnić swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko oraz numer karty kierowcy lub prawa jazdy, a także odnotować okresy swojej aktywności. Taki sposób postępowania jest niezbędny, aby uniknąć problemów podczas ewentualnej kontroli drogowej i zapewnić prawidłową dokumentację swojej pracy w okresie braku fizycznej karty kierowcy.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: https://www.ocrk.pl/wyjmowanie-karty-z-tachografu-obsluga-tachografu-cyfrowego/.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz