Zasiłki inne świadczenia socjalne w Norwegii

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

zasiłki

System pomocy socjalnej w Norwegii należy do największych na całym świecie. Rząd tego skandynawskiego państwa przeznacza na wsparcie dla mieszkańców aż 13% PKB, co przy bogactwie tego kraju stanowi ogromną sumę. Zasiłki przysługują wszystkim obywatelom państwa, którzy regularnie odprowadzają najważniejsze norweskie podatki. Na jakich zasadach odbywa się pomoc socjalna w Norwegii?

Formy wsparcia ekonomicznego w Norwegii

Pomoc socjalna w Norwegii udzielana jest pod nadzorem tamtejszego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej, czyli NAV. Do najważniejszych form wsparcia ekonomicznego w tym kraju zalicza się zasiłek rodzinny, który jest przyznawany na każde dziecko do 18. roku życia. Warunkiem jego przyznania jest meldunek z prawnym opiekunem, będącym członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń. Na dzieci w wieku 13-23 miesięcy uzyskać można zasiłek opiekuńczy, o ile nie chodzą one do państwowego żłobka. Zasiłek rodzicielski natomiast pokrywa do nawet 100% wynagrodzenia rodzica, który opiekuje się dzieckiem nowo narodzonym. Dostępne jest też tzw. becikowe. Zasiłki dla osób częściowo lub całkowicie bezrobotnych przyznawane są na okres do 104 tygodni od momentu utraty pracy. W Norwegii obowiązują ponadto zasiłki chorobowe, pogrzebowe, mieszkaniowe i opiekuńcze, a także zapomogi finansowe dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej oraz renty i emerytury.

Warunki uzyskania świadczeń socjalnych

zasiłki

Pomoc socjalna w Norwegii dostępna jest zarówno dla obywateli, jak i rezydentów na stale mieszkających i pracujących w tym kraju. Aby nabyć prawo do uzyskania świadczeń, należy przede wszystkim być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych oraz opłacać składki zdrowotne, rentowe i emerytalne. Z tego względu zasiłki w Norwegii dostępne są również dla Polaków (więcej informacji na stronie: https://polishconnection.no/pracownik-w-norwegii/pomoc-socjalna-w-norwegii/zasilek-rodzinny-opiekunczy/). NAV bardzo dokładnie analizuje każdy przypadek, dlatego szanse otrzymania takiego wsparcia należy rozpatrywać indywidualnie. Pracownicy socjalni biorą pod uwagę m.in. liczbę członków rodziny, minimum socjalne oraz koszty życia wnioskodawcy, czyli wydatki ponoszone np. na czynsz, żywność, leki czy media.

Rozpatrywanie wniosku o zasiłek socjalny w Norwegii

Zasiłek socjalny w Norwegii traktowany jest jako ostateczność, dlatego świadczenia przyznawane są wyłącznie osobom niemogącym korzystać z innych form wsparcia. NAV może zażądać od wnioskodawcy np. zmiany mieszkania na mniejsze, sprzedaży zbędnego majątku i dokonania innych działań, które ograniczą koszty jego codziennego życia. Same wnioski rozpatrywane są względnie szybko, jednak trudno określić konkretny czas oczekiwania na zwrotną informację. W najbardziej kryzysowych sytuacjach, środki można uzyskać nawet w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Status sprawy da się śledzić na stronie internetowej NAV. Warto pamiętać, że do wniosku o zasiłek socjalny trzeba dołączyć odpowiednią dokumentacją. Pomoc w tym zakresie oferuje firma Polish Connection, która zajmuje się obsługą podmiotów i osób fizycznych. Poza wsparciem przy składaniu wniosku, możliwe jest też doradztwo i ułatwione rozliczanie podatkowe w Norwegii.

Wysokość pomocy socjalnej w Norwegii

W Norwegii zasiłek socjalny nie ma odgórnie ustalonej wysokości, ponieważ jego kwota jest wyliczana na podstawie indywidualnej sytuacji osoby wnioskującej. NAV wypłaca zarówno jednorazowe zapomogi, jak i comiesięczne świadczenia. Szanse uzyskania takiego wsparcia są najwyższe u osób, które mają już określony plan na wyjście z kryzysu finansowego i będą pobierać zasiłek przez krótszy czas. Niezależnie jednak od obecnej sytuacji, zawsze warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa przy uzyskiwaniu pomocy socjalnej w Norwegii i polegać na wiedzy specjalistów.

Oceń post

Dodaj komentarz