Dlaczego pomoc notariusza jest tak ważna?

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

notariusz

Kim jest notariusz? Notariusz to prawnik, który po ukończeniu aplikacji i zdaniu odpowiednich egzaminów, jest mianowany na to stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Nie jest funkcjonariuszem publicznym, ale korzysta z ochrony, która im przysługuje. Zawód notariusza został uregulowany w odpowiednich przepisach (prawo o notariacie oraz przepisy szczególne).

Jakich czynności dokonuje notariusz?

Najbardziej popularną i najczęściej dokonywaną przez notariusza czynnością jest sporządzenie aktów notarialnych, dotyczących sprzedaży nieruchomości. Bez udziału notariusza nie przeniesiemy własności nieruchomości na inną osobę. Możemy to zrobić nie tylko w formie sprzedaży, ale też darowizny. Tak czy inaczej, akt notarialny zawsze przygotowuje notariusz. Co ważne, notariusz nie dokona czynności, która jest niezgodna z prawem. Konsekwencje, które mógłby ponieść, są zapisane w ustawie o notariacie. Aby skorzystać z jego pomocy, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło: notariusz Gdynia i zadzwonić, celem umówienia się na dokonanie potrzebnej nam czynności.

Często też korzystamy z usług notariusza w przypadku spraw spadkowych. Może to dotyczyć sporządzenia testamentu, oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku, lub podziału majątku po zmarłym. Ponadto, notariusz sporządza poświadczenia, weksle, czeki, przechowuje papiery wartościowe, pieniądze i różne inne dokumenty. Katalog spraw, którymi zajmuje się notariusz, nie jest zamknięty. Może on dokonywać też innych czynności, jeżeli nie są one zakazane w ustawie o notariacie.

Dlaczego pomoc notariusza jest tak ważna?

Akty notarialne to dokumenty urzędowe i mają status środków dowodowych. Dzięki temu ich treść jest uznawana za zgodną z prawdą i wiarygodną. Możemy się nimi posługiwać w sądach i organach państwowych. Podpis notariusza na dokumentach daje nam potwierdzenie naszych praw. Nie wszystkie procedury związane z nieruchomościami wymagają udziału notariusza. Jego udział jest pomijany zwłaszcza w przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości lub umowy najmu. Pamiętajmy jednak, że jego podpis daje nam bezpieczeństwo i więcej praw. Obecnie, coraz bardziej popularne staje się zawieranie umowy najmu okazjonalnego.

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego sporządzona u notariusza daje nam gwarancję, że w przypadku, gdy najemca nie będzie przestrzegał warunków umowy (na przykład nie będzie płacił umówionej kwoty, będzie uciążliwy dla sąsiadów lub dokona znacznych zniszczeń nieruchomości) to o wiele łatwiej będzie nam doprowadzić do jego eksmisji. W trakcie zawierania umowy najmu najemca składa oświadczenie dotyczące poddania się egzekucji. Następuje to wraz ze wskazaniem adresu, pod który się wyprowadzą, gdy zaistnieje taka konieczność. W razie uzasadnionych kłopotów z lokatorami właściciel będzie zabezpieczony. Ponadto, umowa taka jest zawierana na czas określony i nie ma możliwości jej wypowiedzenia. Istnieje tylko kilka określonych sytuacji, w których można to zrobić. Taka forma umowy najmu daje większy komfort i stabilność zarówno dla najemcy, jak i dla wynajmującego.

Oceń post

Dodaj komentarz