Zobacz, czy Twój budynek spełnia normy bezpieczeństwa wynikających z przepisów BHP

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

normy bezpieczeństwa bhp

Każdy budynek, aby został dopuszczony do użytku, musi spełnić określone normy bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o każdym rodzaju obiektu, niezależnie od tego, czy właścicielem jest podmiot gospodarczy czy osoba prywatna. Przepisy BHP narzucają konkretne rozwiązania, które muszą zostać spełnione i nie może dochodzić tutaj do żadnych ustępstw.

Zobacz, czy Twój budynek spełnia normy bezpieczeństwa wynikających z przepisów BHP

Przestrzeganie norm bezpieczeństwa w kontekście budownictwa jest bardzo ważne, ponieważ w grę wchodzi tutaj zdrowie i życie ludzi. Jeśli zasady te zostaną zachowane, wówczas minimalizuje się ryzyko wystąpienia wszelkiego typu zagrożeń. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdej sytuacji, ale zawsze lepiej być przygotowanym na wszelkie zdarzenia. 

Warunki mieszkaniowe a przepisy BHP

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób sprawdzić, czy dany budynek spełnia normy bezpieczeństwa wynikające z przepisów BHP? Jak się okazuje, dokładne uregulowania związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania można odszukać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lektura tego aktu prawnego oraz Ustawy Prawo Budowlane pozwala na dokładne przyjrzenie się między innymi aspektom technicznym budynku itp.    

Normy bezpieczeństwo – na które zwrócić uwagę?

Wśród najważniejszych zasad BHP można wymienić odpowiednią izolację wszelkich instalacji, w tym elektrycznej, wodnej czy grzewczej. Niezwykle istotne jest również dostosowanie budynku według norm przeciwpożarowych. W tej materii warto zwrócić uwagę na prawidłowe wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, w tym tej, która prowadzi na dach. W obiektach, które posiadają więcej niż dwie kondygnacje konieczne jest zamontowanie pionowej drabiny ewakuacyjnej o określonych parametrach. Drabinę można zainstalować już w istniejącej zabudowie. Konstrukcja taka jest stworzona z mocnych, atestowanych materiałów, w tym głównie z aluminium z dodatkiem stali ocynkowanej. Co ważne, jeśli długość ciągu ewakuacyjnego jest większa niż 3 metry, drabina musi być wyposażona w specjalny kosz ochronny, dzięki któremu korzystanie z niej staje się wygodniejsze. Warto postawić na sprzęt zaufanych i cieszących się dobrą opinią producentów. Zyskuje się wówczas gwarancję wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Szeroki asortyment drabin ewakuacyjnych można znaleźć na stronie: https://www.crynoline.pl/. W razie wątpliwości czy jakichkolwiek pytań istnieje możliwość kontaktu z pracownikami, którzy doradzą najlepsze rozwiązanie. 

Bezpieczeństwo w budynku – jak zapewnić? 

Jeśli chodzi o drabiny ewakuacyjne i inny tego rodzaju sprzęt nie można zapominać o jego odpowiednim montażu i przeglądzie, który w myśl przepisów powinien być przeprowadzany przez uprawnioną do tego osobę nie rzadziej niż raz w roku. Należy zaznaczyć, że w budynkach wielorodzinnych drabiny powinny być na co dzień zabezpieczone przed osobami nieuprawnionymi i używane tylko wtedy, gdy naprawdę zajdzie taka konieczność.  

Oceń post

Dodaj komentarz