1 GB ile to MB, B, KB, TB? – Kalkulator jednostek informatycznych

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

1 gb ile to mb

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób komputer przechowuje informacje i z jakich podstawowych jednostek korzysta? Niemal każdy człowiek mający styczność z komputerami doskonale potrafi bez problemu określić pojemność dysku swojego komputera, czy też ile średnio waży jedno zdjęcie. Czy wiemy jednak jaki ogrom informacji stoi za tym? W niniejszym artykule pt. “1 GB ile to MB, B, KB, TB? – Kalkulator jednostek informatycznych” nie tylko zajmiemy się konwersją jednostek, ale spróbuję przedstawić skalę informacji! 

Czym jest bit (b) i dlaczego jest taki ważny?

system 0 1

Bit (symbol “b”), to skrót z ang. od binary digit, czyli cyfry dwójkowej. W informatyce stanowi jednostkę logiczną i jest to najmniejsza ilość informacji niezbędna do określenia stanu przyjętego przez układ. 

W zależności od systemu, lecz w większości komputery wykorzystują zapis “zero-jedynkowy”, bit może przyjmować wartość 0 (zero) lub 1 (jeden), co oznacza prawdę lub fałsz. Taki binarny sposób zapisu informacji jest związany z faktem, że komputer jako urządzenie jest w stanie rozpoznać dwa stany napięciowe: “0” odpowiadające zeru (brak napięcia) lub bardzo niskie oraz “1” jako wysokie napięcie. 

Czym jest Bajt (B)? 

Bajt (symbol “B”) jest najmniejszą adresowalną jednostką informacji pamięci komputerowej. W zależności od stosowanego systemu, Bajt może zawierać dowolną liczbę bitów, choć zwykle definiuje się, że składa się z 8 bitów. W celu uniknięcia nieporozumień, 8 bitów można określić także jako oktet. 

W celu zachowania poprawności określania wielokrotności bajta należałoby stosować przedrostki binarne, a nie przedrostki dziesiętne, a to nieco wprowadza w błąd. Otóż, komputery działają w systemie binarnym, a przedrostek kilo oznacza 1000, a nie 1024. W celu ich odróżnienia w 1997 roku powstała norma IEC polegająca na dodawaniu litery “i” po symbolu przedrostka dwójkowego oraz “bi” po jego nazwie i zostały nazwane przedrostkami binarnymi. Producenci nadal korzystają z jednostek układu SI, lecz po tej dawce wiedzy pamiętajmy o tej rozbieżności. 

Przedrostki dziesiętne – układ SI

NazwaSymbolMnożnik
kilobajtkB103=10001
megabajtMB106=10002
gigabajtGB109=10003
terabajtTB1012=10004
petabajtPB1015=10005
eksabajtEB1018=10006
zettabajtZB1021=10007
jottabajtYB1024=10008

Przedrostki binarne (IEC)

NazwaSymbolMnożnik
kibibajtKiB210=10241
mebibajtMiB220=10242
gibibajtGiB230=10243
tebibajtTiB240=10244
pebibajtPiB250=10245
eksbibajtEiB260=10246
zebibajtZiB270=10247
jobibajtYiB280=10248

Czym jest kilobajt (KB)? 1 kilobajt ile to bajtów?

Kilobajt (skrót KB, kB, KiB) z ang. kilobyte, to bardzo popularna jednostka określająca ilość informacji lub wielkość pamięci. Aktualnie z kilobajtów korzystamy do określenia zajmowanego miejsca na dysku przez bardzo małe pliki takie jak dokumenty tekstowe, pliki graficzne, niskiej jakości zdjęcia, czy też stron internetowych. 

Odpowiadając na pytanie: 1 kilobajt ile to bajtów? 

  • 1 kilobajt to 1024 bajty (1 KB = 1024 B),

Czym jest megabajt (MB)? 1 MB ile to KB, B?

Megabajt (skrót MB, MiB), z ang. “megabyte”, to jednostka używana w informatyce oznaczającą ponad 1 milion bajtów. Aktualnie jest jedną z najbardziej popularnych jednostek wykorzystywanych do do określania zajmowanego miejsca na powierzchni dysku plików (takich jak pliki muzyczne, duże dokumenty tekstowe, czy prezentacje), płyt CD i DVD, pendrive’ów oraz pamięci RAM. 

Odpowiadając na pytanie: 1 MB ile to KB? 1 MB ile to B?

  • 1 megabajt to 1024 kilobajty (1 MB = 1024 KB),
  • 1 megabajt to 1 048 576 bajty (1 MB = 1 048 576 B),

Czym jest Gigabajt (GB)? 1 GB ile to MB, KB, B?

1 gb ile to mb

Gigabajt (skrót GB, GiB), z ang. “gigabyte”, to jednostka używana w informatyce, oznaczająca miliard bajtów. Aktualnie jest stosowana do określenia pojemności dużych nośników pamięci takie jak dyski twarde, czy pendrive’y, płyty BlueRay, serwerów internetowych (hostingi, chmury), poczta internetowa czy pamięć RAM.   

Odpowiadając na pytanie: 1 GB ile to MB? 1 GB ile to KB? 1GB ile to B?

  • 1 gigabajt to 1024 megabajty (1 GB = 1024 MB)
  • 1 gigabajt to 1 048 576 kilobajty (1 GB = 1 048 576 KB)
  • 1 gigabajt to 1 073 741 824 bajty (1 GB = 1 073 741 824 B)

Co to Terabajt (TB)? 1 TB ile to GB, MB, KB, B?

Terabajt (skrót TB, TiB), z ang. “terabyte”, to jednostka używana w informatyce do określenia największych aktualnie wykorzystywanych jednostek masowych. Spotykać się możemy z tym określeniem przy największych dyskach twardych oraz przy określaniu łącznej powierzchni całych jednostek komputerowych jak serwerownie. Terabajt oznacza bilion bajtów. 

Odpowiadając na pytanie: 1 TB ile to GB, MB, MB, KB, B?

  • 1 terabajt to 1024 gigabajty (1 TB = 1024 GB)
  • 1 terabajt to 1 048 576 megabajty (1 TB = 1 048 576 MB)
  • 1 terabajt to 1 073 741 824 kilobajty (1 TB = 1 073 741 824 KB)
  • 1 terabajt to bajty (1 TB = 1 099 511 627 776 B)
5/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz