Jak rozszyfrować przedrostki: kilo, mega, giga, tera?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

co oznacza kilo mega giga tera

Kilo, mega, giga, tera, peta – to zaledwie ułamek listy przedrostków używanych do oznaczenia wielokrotności liczb w informatyce, fizyce, ale także w życiu codziennym! Nazywane są także mnożnikami prefiksów, a każdy z nich składa się z jednoliterowego skrótu i prefiksu, który reprezentuje. Co oznaczają dane przedrostki? Zapraszamy do artykułu pt. “Jak rozszyfrować przedrostki: kilo, mega, giga, tera, peta?”

Co oznacza przedrostek kilo?

Przedrostek po raz pierwszy pojawił się w latach 1865-1870. Kilo oznacza mnożnik 1000, czyli 103. Przedrostek kilo ma oznaczenie k, np.:

 • 1 km = 1000 m,
 • 1 kg = 1000 g,

Wyjątkiem jest zastosowanie “kilo” w informatyce, gdzie zapisywane jest wielką literą K. Odnosi się do wielokrotności liczby 2 i oznacza wielokrotność 210, np. 1 KB = 1024 B. Wielka litera K powinna być odczytywana jako Kibi, w celu rozróżnienia tych dwóch wielkości, lecz nie jest powszechnie stosowane.

Co oznacza przedrostek mega?

Choć mega w języku potocznym może oznaczać coś wyjątkowego, wspaniałego, udanego, tak w nauce odnosić się będzie do wielokrotności liczby milion, czyli 106.

 • 1 Megawat to 1 000 000 watów, czyli 1 MW = 1 000 000 W

W informatyce mega oznacza mnożnik 220, który wynosi 1048576, czyli:

 • 1 Megabajt to 1048576 bajtów, czyli 1 MB = 1 048 576 B

Co oznacza przedrostek Giga?

Przedrostek giga oznacza po prostu miliard, czyli 1 000 000 000 jednostek bazowych, czyli 109. W ten sposób możemy przedstawić:

 • 1 Gigasekunda to miliard sekund,
 • 1 Gigawat, to miliard watów, czyli 1 GW = 1 000 000 000 W

Natomiast w informatyce Giga oznacza 230, czyli liczbę 1073741824, zatem:

 • 1 GB = 1 073 741 824 B

Co oznacza przedrostek tera?

Było kilo, mega, giga i przychodzi pora na “tera”. Nie, “tera” wcale nie znaczy teraz, a oznacza bilion, czyli 1012. W życiu codziennym ciężko używać takich wartości, lecz wkrótce pojawi się pierwszy człowiek na świecie, który będzie bilionerem. Z innych ciekawych porównań na pewno można wymienić:

 • 1 Tg, czyli bilion gramów, to: 1 Tg = 1 000 000 000 000 g. 

Jakie zjawiska mogą reprezentować przedrostki? 

Przykłady wielkości lub zjawisk, w których stosuje się mnożniki prefiksu potęgi -10, obejmują częstotliwość (w tym szybkość procesora komputera), masę fizyczną, moc, energię, napięcie elektryczne i prąd elektryczny. Mnożniki mocy są również używane do definiowania prędkości danych binarnych, np.:

 • 1 kbps (jeden kilobit na sekundę) jest równy 103, czyli 1000 bps (bitów na sekundę); 
 • 1 Mb/s (jeden megabit na sekundę) to 106 lub 1 000 000 b/s. 
 • Mała litera k jest technicznie poprawnym symbolem dla kilo-, gdy reprezentuje 103, chociaż często używa się wielkiej litery K.

Gdy dane binarne są przechowywane w pamięci lub na nośniku stałym, takim jak dysk twardy, dyskietka, taśma lub CD-ROM, używane są mnożniki mocy 2. Technicznie rzecz biorąc, wielka litera K powinna być używana jako kilo-, gdy reprezentuje 210. Dlatego:

 • 1 KB (jeden kilobajt) to 210, czyli 1024 bajtów; 
 • 1 MB (jeden megabajt) to 220, czyli 1 048 576 bajtów

Wszystkie mnożniki prefiksów

Lista mnożników prefiksów oscyluje od 10-24 do 1024 , lecz od niedawna mówi się o zwiększeniu tej liczby ze względu na postęp technologiczny oraz astronomiczny. Oto pełna lista dotychczasowych mnożników występujących w układzie SI. 

 • jotta (Y) = 1024
 • zetta (Z) = 1021
 • eksa (E) = 1018
 • peta (P) = 1015
 • tera (T) = 1012
 • giga (G) = 109
 • mega (M) = 106
 • kilo (k) = 103
 • hekto (h) = 102
 • deka (da) = 101
 • decy (d) = 10-1
 • centy © = 10-2
 • mili (m) = 10-3
 • mikro (µ) = 10-6
 • nano (n) = 10-9
 • piko (p) = 10-12
 • femto (f) = 10-15
 • atto (a) = 10-18
 • zepto (z) = 10-21
 • jokto (y) = 10-24
5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz