1 km ile to mil, metrów, jardów, stóp, centymetrów, milimetrów?

Mikołaj Mikiciuk

ile kilometr ma metrów

Kilometr jest podstawową jednostką długości w układzie SI i jest wielokrotnością metra. Najczęściej mamy z nim do czynienia w przypadku mierzenia dużych odległości – np. wyznaczanie długości trasy “z punktu A do punktu B”. Kilometry są także jednostką powierzchni – odpowiada temu jednostka kilometra kwadratowego (km²), a także jednostką objętości – kilometr sześcienny (km³). Chcąc się dowiedzieć więcej na temat przeliczeń takich jak: 1 km ile to cm? Ile metrów ma kilometr? – czytaj dalej nasz artykuł pt. “1 km ile to metrów (m), centymetrów (cm), milimetrów (mm)?“

Ile kilometr ma mil?

Początkowo mila oznaczała 1000 kroków podwójnych. W krajach anglosaskich nadal w użyciu jest mila lądowa, która jest określona i wynosi 1,609 km. Natomiast odpowiedzmy na pytanie: Ile kilometr ma mil? 

 • Kilometr ma 0,621504 mili lądowej (według wyliczeń: 1000 / 1609 = 0,621504)

Ile kilometr ma metrów (m)?

Metr jest także podstawową jednostką długości w układzie SI, ale także MKS, MKSA, MTS. Ciekawostką jest, iż metr oznacza odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 sekundy. 

Odpowiedzmy zatem na pytanie: ile kilometr ma metrów?

 • Kilometr ma 1000 metrów (1000 m)

Ile kilometr ma jardów (yd)?

kilometr ile to jardów
Boisko do Footballu amerykańskiego mierzone w jardach

Jard (z ang. Yard) jest podstawową anglosaską i amerykańską jednostką długości. Jeden jard równy jest trzem stopom lub 36 calom. W przypadku układu SI, wymiar ten podawany jest w pewnych rozbieżnościach, lecz jako standard międzynarodowy długość ta wynosi 0,9144 metra.

Odpowiadając na pytanie: ile kilometr ma jardów?

 • Kilometr ma 1093,613 yd (1000 / 0,9144 m = 1093,613 yd)

Ile kilometr ma stóp (ft)?

Stopa jest jednostką miary, która nawiązuje do przeciętnej długości ludzkiej stopy, proste? Ponieważ stopa w zależności od kraju, pochodzenia ludzi, a także na przestrzeni lat zmieniała się, przyjęto długość wynoszącą 30,48 cm. 

Odpowiedź na pytanie: Ile kilometr ma stóp? brzmi:

 • Kilometr ma 3280,84 stóp (1000 m / 0,3048 m= 3280,84 ft)

Ile kilometr ma decymetrów (dm)?

Decymetr jest podwielokrotnością metra. Nie jest powszechnie stosowany jako jednostka długości, lecz warto to wiedzieć na potrzeby wykonywania działań matematycznych. Swoje główne zastosowanie ma w przypadku geodezji – za pomocą decymetrów skaluje się łaty niwelacyjne.

Odpowiadając na pytanie: Ile kilometr ma decymetrów? 

 • Kilometr ma 10 000 decymetrów (1000 m / 0,1 m = 10 000 dm) 

Ile kilometr ma centymetrów (cm)?

Centymetr jest także podwielokrotnością metra. Sama w sobie jest podstawową jednostką długości w układzie miar CGS (centymetr-gram-sekunda). Centymetr jest stosowany w codziennym życiu na każdym kroku, przede wszystkim do mierzenia wielkości przedmiotów. Długość centymetra wynosi 10 mm, rzekomo długości odpowiadającej przeciętnej długości paznokcia u kciuka.  

Odpowiedź na pytanie: Ile kilometr ma centymetrów, to:

 • Kilometr ma 100 000 centymetrów (1000 m / 0,01 m = 100 000 cm) 

Ile kilometr ma milimetrów (mm)?

Milimetr jest podwielokrotnością metra. Jednostka ta jest wykorzystywana przede wszystkim do prac precyzyjnych jak np. podanie dokładnych wymiarów danego formatu, a w szczególności wyznaczaniu długości od 1 do 10 milimetrów, czyli centymetra.

Ile kilometr ma milimetrów?

 • Kilometr ma 1 000 000 milimetrów (1000 m / 0,001 m = 1 000 000 mm)

Kilometry na godzinę (km/h)- ile to metrów na sekundę?

ile km/h to m/s
Kilometry na godzinę to podstawowa jednostka prędkościomierzy

Kilometry na godzinę to nic innego jak zeskalowana prędkość, która jest nam najbliższa. Czasem natomiast potrzebna będzie nieco mniejsza skala, a to bardzo łatwo zrobić zamieniając jednostki.

1 km/h możemy skonwertować do m/s w prosty sposób: 1 km/h = 1 * 1000 m / 3600 sekund = co nam daje 0,27(7) m/s. Zatem:

 • 1 km/h to 0,28 m/s,
 • 5 km/h to 1,39 m/s,
 • 10 km/h to 2,78 m/s
 • 100 km/h to 27,78 m/s

Jaką powierzchnię ma kilometr kwadratowy (km²)?

Powierzchnia wyrażona w kilometrach kwadratowych może być stosowana do określania wielkich powierzchni miast, województw, czy też państw. Nie znajduję także innej jednostki, która idealnie sprawdziłaby się przy zmierzeniu powierzchni kontynentów. Kilometr kwadratowy oznacza obszar o wymiarach 1 km długości x 1 km szerokości.

 • Kilometr kwadratowy ma powierzchnię wynoszącą aż 1 milion m² (1000 m * 1000 m = 1 000 000 m²)
 • 1 km² to 10 000 ar,
 • 1 km² to 100 ha,
 • 1 km² to 247,105 akr

Jaką objętość ma kilometr sześcienny (km³)?

Objętość jest miarą przestrzeni, którą zajmuje dane ciało badawcze. W tym przypadku będzie nim kilometr sześcienny, a więc bryła składająca się z sześcianu o wymiarach 1 km (długości/szerokości) na 1 km (głębokości) na 1 km (wysokości). Podstawową jednostką objętości jest metr sześcienny o pojemności 10 000 litrów. Objętość kilometra sześciennego wydaje się zatem czymś nierealnym, lecz może pomóc nam sobie wyobrazić pojemność jeziora, czy morza. 

 • 1 dm³ nazywany jest 1 litrem, zatem: 
 • 1 dm³ = 0,1 m * 0,1 m * 0,1 m = 0,001 m³
 • 1 km³ = 1000 m * 1000 m * 1000 m = 1 000 000 000 m³
 • 1 000 000 000 m3 / 0,001 m3 = 1 000 000 000 000 l

Kilometr sześcienny ma pojemność 1 miliarda m³, czyli 10 bilionów litrów. 

Podsumowanie

Pomimo bycia tak dużą jednostką miary, kilometry (w różnych postaciach) są bardzo często obecne w naszym życiu codziennym. Dla ułatwienia przygotowaliśmy małą ściągę już przeliczonych miar. 

 • 1 km to 0,621504 mil,
 • 1 km to 1 000 m,
 • 1 km to 1093,613 yd,
 • 1 km to 3280,84 ft,
 • 1 km to 10 000 dm,
 • 1 km to 100 000 cm,
 • 1 km to 1 000 000 mm,
 • 1 km² to 1 000 000 m²,
 • 1 km³ to 1 000 000 000 m³
5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz