1 mila – ile to kilometrów? Mila lądowa i mila morska

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

mila - ile to kilometrów

Jedziesz do kraju anglosaskiego, Twój samochód posiada licznik w milach, czy też Twoim zadaniem domowym jest dowiedzenie się jaką długość ma mila lądowa i mila morska? Pomożemy Ci z konwersją na kilometry i opowiemy nieco o historii! Zapraszamy do artykułu pt. “1 mila – ile to kilometrów? Mila lądowa i mila morska”.

Skąd pochodzi mila? 

mila lądowa ile to km
Zaczęło się od podwójnego kroku…

Nazwa mila pochodzi z języka łacińskiego “mille” i oznacza tysiąc. Początkowo mila była także jednostką miary i oznaczała tysiąc kroków podwójnych. Krok podwójny (z łac. “Passus”) stosowany był w starożytności i oznaczał dosłownie długość podwójnego kroku, czyli odległość pomiędzy śladami jednej stopy. Miara ta została ustalona na 1,48 metra i tym samym jest powstała mila rzymska, a więc tysiąc kroków równych 1480 metrów. Aktualnie mila ma różną wartość w zależności od danego rejonu świata i okresu powstania. 

1 mila lądowa – ile to km? 

W krajach anglosaskich stosuje się tzw. milę lądową, która jest równa odległości 1609,344 metra, 1760 jardom lub 5280 stopom. Miara ta funkcjonuje od 1959 roku, po ujednoliceniu jednostek miar anglo-amerykańskich. 

Odpowiadając na pytanie: 1 mila – ile to km?  

  • Mila lądowa ma 1,609 km długości.   

1 mila morska – ile to km?

mila morska ile to km
Mila morska w USA i Wielkiej Brytanii to mila żeglarska

W Polsce mila lądowa nie występuje. Natomiast w użyciu popularna nadal jest mila morska, którą wykorzystują także nasi sąsiedzi – Niemcy. Natomiast w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych odpowiednikiem mili morskiej jest mila żeglarska (w j. ang. “nautical mile”). W nawigacji morskiej jest miarą długości, a także prędkości – w węzłach, czyli milach morskich na godzinę. Długość natomiast została wyznaczona jako 1 minuta kątowa, odpowiednikowi 10 kabli lub po prostu 1852 metrów. 

Odpowiadając na pytanie: 1 mila morska – ile to km?

  • Mila morska ma 1,852 km długości.

Co ciekawe, niektóre państwa podają inne długości mili morskiej. Są to relatywnie małe rozbieżności, lecz patrząc przez pryzmat wielu dni, tygodni lub miesięcy płynięcia, różnica ta może spowodować różnice. Spójrzmy:

  • Japonia podaje długość mili morskiej jako 1853,18 metrów,
  • Portugalia podaje długość mili morskiej jako 1850,00 metrów,
  • USA podaje długość mili morskiej jako 1853,248 metrów,
  • Wielka Brytania podaje długość mili morskiej jako 1853,18 metrów,
  • Dania podaje długość mili morskiej jako 1851,85 metrów,
  • Holandia podaje długość mili morskiej jako 1851,85 metrów,

Podsumowanie

Mila jest pozaukładową jednostką miary, której długość może się różnić ze względu na region występowania, a także czas. Używana w Polsce jest mila morska, a w przypadku konieczności konwersji mili lądowej w prędkościomierzach – mila lądowa, używana w krajach anglosaskich. Długości ich wynoszą odpowiednio:

  • 1 mila lądowa to 1,609 km,
  • 1 mila morska to 1,852 km,
5/5 - (7 votes)

Dodaj komentarz