Co oznacza i jak wygląda znak większości oraz znak mniejszości?

Mikołaj Mikiciuk

znak większości znak mniejszości

Zarówno znak większości jak i znak mniejszości to znaki wchodzące w skład znaków nierówności – symboli matematycznych używanych do określenia relacji lub braku równości między dwoma elementami. Niniejszy artykuł wyczerpie wszelkie informacje na temat co oznacza, jak wygląda i jak stworzyć na klawiaturze znak większości oraz znak mniejszości. Zapraszamy do zapoznania się poniższą treścią.

Relacja między dwoma liczbami

Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych znaków, należy wyjaśnić zależności pomiędzy dwoma liczbami. To właśnie ta zależność będzie decydować o konieczności zastosowania odpowiedniego znaku. 

Relację możemy zobrazować umieszczając dwie liczby na osi liczbowej, zgodnie z kierunkiem pisania. 

oś liczbowa
oś liczbowa

Z powyższej osi możemy wyczytać, iż:

 • liczba 2 jest mniejsza od liczby 3,
 • liczba 3 jest większa od liczby 2, 

Większość działań mających na celu stwierdzenie nierówności będziemy wykonywać w głowie. Cenną wskazówką może być określanie, która liczba jest większa za pomocą ilości liczb. Otóż liczba jednocyfrowa jest mniejsza od liczby dwucyfrowej itd. Przykładowo:

 • 40 jest większe od 8, gdyż 40 jest liczbą dwucyfrową, a 8 jest liczbą jednocyfrową.

W przypadku kiedy liczby mają tą samą ilość cyfr, w pierwszej kolejności porównujemy je od lewej strony. Przykładowo:

 • 5675 jest większe od 5388, gdyż liczba liczba tysięcy jest taka sama, lecz liczba setek w pierwszej liczbie jest wyższa. 

Czym jest i jak wygląda znak większości?

znak większości
znak większości na osi

Znak większości (symbol “>”) występuje w matematyce i oznacza (z ang. GREATER-THAN, czyli większe niż) że jeden element jest większy od drugiego. Przykładowo: 

 • liczba 3 jest większa od liczby 2, co możemy zapisać: 3 > 2, 
 • zapis x > 5 oznacza, że liczba x może przyjmować wszystkie wartości większe od liczby 5. 

Znak większości posiada kąt rozwarty wskazujący na większą liczbę, natomiast wierzchołek na liczbę mniejszą. 

Aby uzyskać na klawiaturze znak większości należy przycisnąć:

 • Lewy Shift + znak “>”. 

Czym jest i jak wygląda znak mniejszości?

znak mniejszości
Znak mniejszości na osi

Znak mniejszości (symbol “<”) występując w matematyce wyznacza zależność (z ang. LESS-THAN, czyli mniejsze niż), w której jeden element jest mniejszy od drugiego. Przykładowo: 

 • liczba 2 jest mniejsza od liczby 3, co możemy zapisać 2 < 3,
 • zapis x < 5 oznaczać będzie, że x może przyjmować liczby mniejsze od 5. 

Znak mniejszości posiada kąt rozwarty wskazujący na większą liczbę, natomiast wierzchołek na liczbę mniejszą. 

Aby uzyskać na klawiaturze znak mniejszości należy przycisnąć:

 • Lewy Shift + znak “<”. 

Czym jest i jak wygląda znak większe niż lub równe?

znak większe lub równe
Znak większe lub równe na osi

Znak większe niż lub równe (symbol “≥” lub “⩾” lub “>=”) występując w matematyce wyznacza zależność (z ang. GREATER-THAN OR EQUAL TO), w której jeden element jest większy od drugiego lub równy. Przykładowo: 

 • zapis x ⩾ 5 oznaczać będzie, że x może przyjmować liczby większe od 5, a także samą liczbę 5. 

Znak większe niż lub równe posiada kąt rozwarty wskazujący na większą liczbę, natomiast wierzchołek na liczbę mniejszą. 

Jak na klawiaturze zrobić “znak większe lub równe”?

Aby uzyskać na klawiaturze “znak większe lub równe” należy użyć kombinacji:

 • Alt + “242” na klawiaturze numerycznej,  

Czym jest i jak wygląda znak mniejsze niż lub równe?

znak mniejsze lub równe
Znak mniejsze lub równe na osi

Znak mniejsze niż lub równe (symbol “≤” lub “⩽” lub “<=”) występując w matematyce wyznacza zależność (z ang. LESS-THAN OR EQUAL TO), w której jeden element jest mniejszy od drugiego lub równy. Przykładowo: 

 • zapis x ⩽ 5 oznaczać będzie, że x może przyjmować liczby mniejsze od 5, włącznie z nią. 

Znak mniejsze niż lub równe posiada kąt rozwarty wskazujący na większą liczbę, natomiast wierzchołek na liczbę mniejszą. 

Jak na klawiaturze zrobić “znak mniejsze lub równe”?

Aby uzyskać na klawiaturze “znak mniejsze lub równe” należy użyć kombinacji:

 • Alt + “243” na klawiaturze numerycznej,  

5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz