Litr – ile to mililitrów, cm3, dm3, gal i m3?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

ile litr ma ml

Chcesz poznać informacje na temat jednostki miary jaką jest litr oraz dowiedzieć się jak przeliczyć je na inne jednostki? Zapraszamy do artykułu pt. “Litr – ile to mililitrów, cm3, dm3, gal i m3?”, a zapewnimy Ci maksymalną ilość informacji. 

Co to jest litr? 

Litr (skrót “l” jako mała litera) jest pozaukładową jednostką określającą objętość cieczy/płynu. Pomimo, iż najszersze zastosowanie i najbardziej popularną jednostką używaną w Polsce jest właśnie litr, to jednak metr sześcienny został wpisany do układu SI.    

Nazwa “litr” pochodzi od starofrancuskiej miary o nazwie “litron”, która w Polsce jest znana jako “kwarty”. W związku z tworzeniem Republikańskiego Układu Miar już w 1793 roku litr uzyskał swoją pierwszą definicję – jako odpowiednik 1 decymetra sześciennego (1 dm3). Następnie w 1879 roku Międzynarodowy Komitet Miar włączył jednostkę do swojego układu wraz z oznaczeniem małej litery L. Tylko w USA, Kanadzie oraz Australii do oznaczenia litra stosuje się dużą literę L. Co ciekawe, w 1901 roku definicja została zmieniona na objętość, którą zajmuje 1 kg wody destylowanej w temperaturze 3,98 stopni Celsjusza, przy ciśnieniu atmosferycznym wynoszącym 1013,25 hPa. Nie trwało to długo, ponieważ po wojnie, w 1964 roku, przywrócono poprzednią definicję litra. 

Jak już wspomnieliśmy, litr będzie pomocny wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba odmierzania objętości płynów, takich jak woda, napoje, paliwo, olej, płynów dezynfekujących, kosmetyków, lodów, czy leków. Nie zawsze pojemność będzie podawana w litrach, lecz w mniejszych jednostkach w przypadku drobniejszych opakowań. Dlatego ważne jest, aby znać przeliczniki. 

Litr ile to mililitrów?

miarka ile to mililitrów
miarka – ile to mililitrów

Mililitr to pozaukładowa jednostka objętości, podwielokrotność litra. Przedrostek “mili” jest zawsze równy jednej tysięcznej wielkości bazowej. Mililitry są wykorzystywane najczęściej w przypadku mniejszych przedmiotów takich jak kubki, szklanki, czy kieliszki.

Odpowiadając na pytanie: Litr ile to mililitrów?

  • Litr ma 1000 ml (mililitrów). 

Litr ile to cm3?

Centymetr sześcienny (cm³), to kolejna jednostka objętości, która jest jedną milionową metra sześciennego (0,01 m * 0,01 m * 0,01 m = 0,000 000 1 m³). 1 cm³ to także odpowiednik 1 mililitra.

 Odpowiadając na pytanie: Litr ile to cm3? 

  • Litr ma 1000 centymetrów sześciennych (cm³). 

Litr ile to dm3?

Decymetr sześcienny (dm³) to bardzo popularna jednostka objętości. Jest jedną tysięczną metra sześciennego (0,1m * 0,1m * 0,1m = 0,001 m³), co oznacza także, że jest odpowiednikiem litra.

Odpowiadając na pytanie: Litr ile to dm3?

  • Litr ma 1 decymetr sześcienny (dm3). 

Ile galon ma litrów?

Galon najczęściej może być kojarzony z filmów amerykańskich podczas tankowania samochodu. Jednakże mało kto wie, że galon amerykański, a galon angielski to dwie różne jednostki, dość mocno rozbieżne. 

Odpowiadając na pytanie: ile galon ma litrów?

Co ciekawe, 1 baryłka ropy naftowej to 42 galony amerykańskie, co odpowiada prawie 159 litrom. 

Czy 1 litr to zawsze 1 kg? 

Wbrew powszechnej opinii 1 litr wody kranowej, butelkowanej, źródlanej lub mineralnej, w warunkach nie laboratoryjnych nigdy nie osiąga masy równej 1 kg. Dzieje się tak za sprawą zawartości jonów nieorganicznych i śladowych ilości zanieczyszczeń co w rezultacie powoduje inną gęstość wody w porównaniu do wody destylowanej. Różnice te dochodzą nawet do 2%. 

Kolejnym wpływem na gęstość wody może mieć temperatura. Okazuje się, iż woda destylowana w temperaturze:

  • 4°C osiąga gęstość 0,999718 kg/l, 
  • 40°C osiąga gęstość 0,9922175 kg/l

Podsumowując, 1l wody nie destylowanej, w temperaturze pokojowej może ważyć od 0,989 do 0,993 kg. 

Podsumowanie

Z najważniejszych informacji należy zapamiętać, iż litr nie jest podstawową jednostką układu SI – jest nim metr sześcienny pomimo, iż częściej stosowany jest litr. Zgodnie z definicją, litr to objętość równa jednemu decymetrowi sześciennemu.

  • Litr ile to mililitrów? – 1 litr to 1000 mililitrów,
  • Litr ile to cm3? – 1 litr to 1000 cm3,
  • Litr ile to dm3? – 1 litr to 1 dm3,
5/5 - (10 votes)

Dodaj komentarz