Co to jest ar? 1 ar ile to m2?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

1 ar ile to m2

Planujesz kupić działkę lub podczas rozmowy pada magiczne słowo “ar”? Najwygodniejszą i najbardziej dokładną miarą w takich sprawach przecież są metry kwadratowe. Niestety, każdy używa miar według własnego uznania, a po ary chętnie sięgają osoby starsze. Z niniejszego artykułu dowiesz się między innymi: co to jest ar? 1 ar ile to m2? Nie popełnisz już żadnego błędu i zyskasz cenną wiedzę. 

Co to jest ar? 

Według definicji ar jest jednostką powierzchni, która nie wchodzi do układu SI – podstawową jednostką powierzchni jest metr kwadratowy (kwadrat o bokach długości 1 metra). Etymologiczne, ar pochodzi od łacińskiego słowa  “area” oznaczającego plac lub boisko. Posiada także swój symbol, jest nim “a” za liczbą. 

Krajowy system pomiarowy stosowany w Polsce wymusza podawanie wszelkich wielkości powierzchni w metrach kwadratowych. Dodatkowo, ze względu na zastosowanie w specyficznych branżach – rolnictwie, geodezji i leśnictwie oraz oznaczając relatywnie dużą powierzchnię, ar stosowany jest raczej rzadko. Nie zmienia to jednak faktu, iż znajomość tego słowa jest konieczna, zwłaszcza w czasie edukacji. Ar jest używany w mowie potocznej – zwłaszcza na wsi, lecz zdarzają się także przypadki używania tej miary w pismach urzędowych.      

1 ar ile to m2?

1 ar ile to m2

Ar to pole powierzchni kwadratu o boku 10 m. Zatem odpowiedź na tytułowe pytanie: “1 ar ile to m2?” to:

 • 1 ar to 100 m2 powierzchni (10 m * 10 m = 100 m2).

Zamiana takich jednostek nie jest w żaden sposób problematyczna. Nie potrzebujesz w tym celu żadnego konwertera, czy stron z kalkulatorami automatycznie generującymi wyniki. W przypadku przeliczania arów na metry kwadratowe wystarczy zatem pomnożyć ary przez 100, a wyjdzie wynik w metrach kwadratowych. Jest to działanie, które bez problemu można wykonać w głowie. Dla przykładu:

 • 5 arów to 500 m2,
 • 10 arów to 1 000 m2, czyli 0,1 ha,
 • 100 arów to 10 000 m2, czyli 1 ha,
 • 1 000 arów to 100 000 m2, czyli 10 ha.

Ile arów ma hektar?

ha ile to arów

Hektar, tak samo jak ar, nie jest jednostką powierzchni wchodzącą do układu SI i służy do określania powierzchni w szczególności w rolnictwie, leśnictwie i geodezji (podczas ewidencji gruntów i budynków). Oznaczony jest symbolem “ha”. Nazwa pochodzi od przedrostka “hekto-” i oznacza 100 krotność miary powierzchni podstawowej, czyli w tym przypadku arów. Jego powierzchnię wyznacza kwadrat o boku długości 100 metrów. 

Odpowiedź na pytanie: “ile arów ma hektar?” to:

 • Hektar to inaczej 100 arów (100 * 1 ar = 100 arów)

W przeciwieństwie do arów, hektar jest dużo częściej używany, nie tylko w mowie potocznej. Spotkać się z nim możemy przy oznaczeniu wielkopowierzchniowych gruntach, które z pewnością nie będą podane w metrach, a w hektarach. 

Wiedząc, że hektar to 100 arów, możesz bardzo łatwo przeliczyć ile to metrów kwadratowych. 

 • 100 arów to 10 000 m2 (100 * 100 = 10 000)

Czy ar i akr to to samo?

Nie. W krajach anglo-amerykańskich jednostką miary powierzchni gruntów jest akr (od j. ang. “acre”). Akr wyznaczał obszar, który może być zaorany w ciągu jednej doby przez pług zaprzęgnięty w dwa woły. Współcześnie powierzchnia ta została określona na 4046,8564224 metrów kwadratowych, co w przybliżeniu daje:

 • 0,405 ha,
 • 40,47 ar,
 • 4840 jardów kwadratowych,
 • 43560 stóp kwadratowych.

Ze względu na dość podobną nazwę, akr i ar nie może być ze sobą mylony, zwłaszcza ze względu na powierzchnię, która za nimi stoi. 

Mam nadzieję, że po przeczytaniu niniejszego artykułu, odpowiedź na pytanie “co to jest ar”, czy też “1 ar ile to m2?”, nasuwa się sama. Jeśli uważasz, że powinniśmy  rozszerzyć wpis o jakieś informacje, to bardzo prosimy o napisanie komentarza. Wszelkie uwagi i krytyka mile widziana!  

5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz