Kilogram ile to gram, dekagram, miligram?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

kilogram ile to gram

Kilogram jest jednostką masy i podstawowym pojęciem. W Polsce jednostka ta stanowi podstawę wczesnego nauczania i wiedzę elementarną, stąd też warto wiedzieć i zapamiętać na zawsze ile kilogram ma gram, dekagram, czy miligram. Taka informacja pomoże Ci naprawdę w wielu czynnościach – określania wagi produktów, robienia zakupów, przez użytkowanie wagi, gotowanie, sprawy remontowe i nie tylko! Zastosowań jest cała gama. Jeśli chcesz poznać konkrety jak: ile g ma kg, ile dag ma kg – zapraszamy do naszego artykułu pt. “Kilogram ile to gram, dekagram, miligram”!  

Czym jest kilogram?

Kilogram (symbol: kg) jest podstawową jednostką masy w układzie SI. Pomimo ponad 100 letniej historii, kilogram został zdefiniowany 20 maja 2019 roku i brzmi ona następująco:

„Kilogram, oznaczenie kg, jest to jednostka masy w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wynoszącej 6,62607015⋅10−34, wyrażonej w jednostce J·s, która jest równa kg⋅m2⋅s−1, przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i ∆νCs.”

Dawniej wzorcem kilograma był jeden litr wody o temperaturze czterech stopni Celsjusza, przy równoczesnym zachowaniu normalnego ciśnienia. Do wzorca z 20 maja 2019 użyto innego wzorca – walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm, który został wykonany w 90% ze stopu platyny oraz w 10% z irydu. 

Przedrostek kilo oznacza 1000-krotność wagi podstawowej. 

Ile dag ma kilogram?

Przedrostek deka (skrót: da) jest bardzo rzadko spotykany i używany. Oprócz dekagramów trudno znaleźć inne zastosowanie. Warto pamiętać, że “Deka” oznaczać będzie za każdym razem 10-krotność wagi podstawowej – w tym przypadku gramów. Dekagram oznacza zatem 10 gram.

Odpowiadając na pytanie: ile dag ma kilogram?

  • 1 kilogram to 100 dag (1000 gram / 10 gram = 100 dag) 

Kilogram ile to gram?

ile gram ma kilogram
Odważnik 1-kilogramowy

Gram natomiast jest jednostką masy i jest podstawową jednostką w układzie miar CGS (Centymetr-Gram-Sekunda). Z racji, iż kilo jest tysiąckrotnością wagi podstawowej, odpowiedź na pytanie: “ile kilogram ma granów?” jest banalnie proste.

  • 1 kilogram to 1000 gramów

Ile kilogram ma miligram?

miligram ile to gram
Zawartość leków podawana jest w miligramach

Miligram (symbol mg) jest także jednostką miar masy. Najczęściej używana w przypadku bardzo małych mas, mniejszych niż 1 gram. W ten sposób możemy poznać zawartość danej substancji w lekach, czy też witamin w owocach i warzywach. Przedrostek mili- (z łac. mille) oznacza podwielokrotność wynoszącą tysiąc wagi podstawowej. Zatem odpowiedź na pytanie: ile kilogram ma miligram będzie dużo łatwiejsza:

  • Kilogram ma 1 000 000 mg (1000 g / 0,001 g = 1 000 000 mg) 

Tabela konwersji – kilogramy / dekagramy / gramy / miligramy

Poniższa tabelka pomoże Ci poznać najpopularniejsze jednostki masy w konkretnych przykładach. Odpowiada na pytania takie jak: 

  • ile kg ma gram,
  • ile dekagram ma kilogram,
  • ile gram ma dekagram,
KilogramyDekagramyGramyMiligramy 
0,001 kg0,1 dag1 g1000 mg
0,005 kg0,5 dag5 g5 000 mg
0,01 kg1 dag10 g10 000 mg
0,1 kg10 dag100 g100 000 mg
0,5 kg50 dag500 g500 000 mg
1 kg100 dag1 000 g1 000 000 mg
2 kg200 dag2 000 g2 000 000 mg
5 kg500 dag5 000 g5 000 000 mg
10 kg1 000 dag10 000 g10 000 000 mg
100 kg10 000 dag100 000 g100 000 00 mg

Podsumowanie 

Kilogram jest podstawową jednostką w układzie SI, a za jego wzorzec przyjęto walec o wysokości i średnicy podstawy wynoszącej 39mm, który został wykonany w 90% ze stopu platyny i w 10% ze stopu Irydu. Kilogram swoją międzynarodową definicję uzyskał dopiero 20 maja 2019 roku, a do tej pory wzorcem był odpowiednik 1 litra wody, przechowywanej w normalnym ciśnieniu i temperaturze wynoszącej 4 stopnie Celsjusza. 

Pamiętaj, także:

  • 1 kg to 100 dag,
  • 1 kg to 1000 g,
  • 1 kg to 1 000 000 mg,
5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz