Co to jest iloczyn, mnożna, mnożnik i wynik mnożenia?

Mikołaj Mikiciuk

iloczyn to wynik mnożenia

Iloczyn, mnożnik, mnożna, wynik mnożenia to terminy związane z podstawowym działaniem arytmetycznym jakim jest oczywiście mnożenie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć co oznaczają wszystkie terminy, aby móc nauczyć dziecko w prosty sposób mnożenia. Najlepiej zacząć od prostych działań – mnożenia dwóch liczb. Jest to także pierwszy etap nauki przed zapamiętaniem tabliczki mnożenia. Znajomość tej koncepcji pozwoli Twojemu dziecku poradzić sobie na testach i egzaminach. Zapraszamy do artykułu pt. “Co to jest iloczyn, mnożna, mnożnik i wynik mnożenia”!  

Na czym polega mnożenie?

Zasadniczo mnożenie polega na grupowym dodawaniem liczb, w którym działanie wykonujemy z pominięciem dodawania dzięki czemu działanie jest bardzo szybkie. Natomiast jest to idealny pomysł, aby użyć dodawania do nauki mnożenia. Jest to działanie, które dziecko zna i będzie to dla niego bardzo logiczne. 

mnożenie iloczyn

Mając trzy grupy po 3 trzy samochody wynik dodawania i wynik mnożenia da ten sam wynik. Możemy zatem wykonać to działanie na kilka sposobów:

 1. Dodać wszystkie samochody do siebie osobno, czyli 1+1+1+1+1+1+1+1+1
 2. Dodać do wszystkie samochody w grupach, czyli 3+3+3
 3. Pomnożyć liczbę grup przez liczbę samochodów w grupie, czyli 3 grupy po 3 samochody,

Co to jest iloczyn, mnożna, mnożnik?

Odpowiedź jest bardzo proste: iloczyn to wynik mnożenia. Wynik mnożenia natomiast to efekt końcowy wykonania działania mnożenia, czyli mnożenia mnożnej przez mnożnik. Można także śmiało stwierdzić, iż iloczyn jest nazywany także wielokrotnością każdej dwóch liczb, które dają taki wynik mnożenia. W celu ułatwienia posłużmy się przykładem. 

iloczyn to wynik mnożenia

W tym przypadku jest określona liczba (3), którą będziemy mnożyć – jest nią mnożna. Natomiast mnożnik (4) jest liczbą, przez którą będziemy mnożyć. W wyniku przemnożenia otrzymujemy iloczyn (12). Zatem liczba 12 jest wielokrotnością liczby 3 jak i liczby 4. 

Czym jest tabliczka mnożenia?

Jeśli sprawdziliśmy wszystkie wielokrotności danej liczby, to stworzylibyśmy tzw. “tabliczkę mnożenia”. Przykładowo wielokrotności liczby 4, to:

 • 1 x 4 = 4
 • 2 x 4 = 8 
 • 3 x 4 = 12
 • 4 x 4 = 16 
 • itd. 

Oczywiście tak możemy mnożyć bez końca, lecz przyjmuje się, że w pełni wystarczająca jest znajomość pierwszych dziesięciu liczb. W ten sposób poznamy wielokrotności, które dają iloczyny w zakresie liczbowym od 0 do 100. Znajomość tabliczki na pamięć umożliwia bardzo szybkie wykonywanie działań, a także mnożenie nieskończenie wielkich liczb pisemnie. Rozwiązywanie trudniejszych zadań stanie się szybsze i łatwiejsze. 

tabliczka mnożenia wielokrotność

Jakie wyróżniamy znaki mnożenia?

Istnieje kilka możliwych zapisów oznaczających działanie mnożenia. Najbardziej powszechnym jednak jest znak “x”, który pisany ręcznie byłby w połowie wysokości liczb. Natomiast programy komputerowe takie jak Excel, czy zgodnie z językami programowania, znak mnożenia jest oznaczony jako gwiazdka “*”. Możliwe zapisy, które oznaczają mnożenie, to:

 • 3 x 4
 • 3 * 4
 • 3 razy 4 

Niektórzy zapisują zmienne także koło siebie celem wskazania o wykonywaniu mnożenia, np.:

 • ab = a * b
 • (a+1)(b+1) = (a+1) * (b+1)

Iloczyn w nauce dziecka pojawia się zaraz po nauce dodawania. Równorzędnie przy mnożeniu będzie wprowadzane także dzielenie, które również opisujemy na naszej stronie. Mam nadzieję, że teraz dziecko nie zaskoczy Was pytaniem: “czym jest iloczyn, mnożna lub mnożnik?”, a na dodatek będziecie mogli wytłumaczyć zasady mnożenia krok po kroku.  

4.6/5 - (10 votes)

Dodaj komentarz