Co to znaczy OMG? Jak używać ten skrót?

Mikołaj Mikiciuk

co to znaczy omg

Każdy Internauta spotyka się codziennie z wieloma skrótami jakie są stosowane przez ludzi w tym środowisku. Nie tylko tutaj, bo przecież jednym ze sposobów komunikacji wymuszającym używanie skrótów są także wiadomości SMS. Niektóre z nich stają się na tyle popularne, że stosowane są nawet w mowie potocznej. Tak właśnie jest z omawianym akronimem – OMG. Co to znaczy OMG? Jak powstał i jak używać ten skrót? W tym artykule znajdziesz nie tylko te informacje, ale znacznie więcej. Zapraszam!

Co to znaczy OMG? 

co to znaczy omg

OMG to skrót od pierwszych liter wyrażeń z języka angielskiego – “Oh My God” lub “Oh my Goodness” lub “Oh my Gosh”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza “O mój Boże!”. W zależności od kontekstu, akronim może mieć wiele znaczeń. Na ogół używany jest w odpowiedzi na coś, co Cię naprawdę zdziwiło, zszokowało, obrzydziło, podekscytowało lub rozgniewało.

OMG jest jednym z wielu skrótów, które na stałe wkradły się do naszego słownictwa ze względu na ich zdolność do przekazywania konkretnych emocji i szybkiego komunikowania się, gdy czas i przestrzeń jest ograniczona. 

Powszechność OMG spowodowała, że jego obecność znajduje się poza elektronicznymi kontekstami, pojawiając się w druku i w języku mówionym. Tak samo jak w przypadku innych akronimów, OMG może być stosowane do reprezentowania innych wyrażeń i czy instytucji. Akronim zaczął nabierać znaczeń, które nieco różnią się od pierwotnych założeń jakim jest chwalenie Pana przez chrześcijan.

OMG może znaczyć także:

 • “Over my Grave”,
 • “Omega”,
 • “Organization Management Group”,
 • “Open Messaging Gateway”.

Jak powstało OMG? 

Co może Cię naprawdę zdziwić, wyrażenie “Oh my God” jest starsze niż Internet, gdyż możemy je znaleźć w katolickiej modlitwie – aktach skruchy. Podobne jak skrót OMG – w rzeczywistości jego powstanie datuje się na rok 1917 kiedy to użyto tego sformułowania w liście admirała Winstona Churchilla. 

Dopiero w latach 80. użyto tego wyrażenia do wyrażania szoku i gniewu. Sformułowanie to zaczęło być popularne na całym świecie wraz z postępem cyfryzacji i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Jak większość popularnych zwrotów, OMG zostało skrócone w celu ułatwienia i przyspieszenia korzystania z różnych form komunikacji elektronicznej.

omg google trends
Popularność wyrażenia OMG na przestrzeni lat. Źródło: Google Trends.

Jak zastąpić OMG?

Istnieje wiele sposobów na wyrażenie dokładnie tej samej reakcji jaką jest napisanie / powiedzienie OMG. Z powodzeniem możesz zastąpić to wyrażenie dowolnym z poniższej listy a zachowasz to samo znaczenie, np.:

 • Dear God!
 • For goodness sake!
 • For heaven’s sake!
 • For the love of God!
 • Good grief!
 • Good lord!
 • Holy cow!
 • Holy crap!
 • Oh dear!
 • Oh God!
 • Oh good Lord!
 • Oh my golly gosh!
 • Oh my Goodness!
 • Oh my!

Jak korzystać z OMG?

Podczas gdy wiele akronimów należących do slangu internetowego jest pisanych małymi literami, OMG najczęściej jest pisane wielkimi literami, aby jeszcze bardziej podkreślić uczucia, na które ma wskazywać.

Korzystanie z akronimu OMG postrzegane na wiele różnych sposobów, zwykle w zależności od kontekstu, ale także od osoby, która go używa i adresata, do którego zostało wysłane. Chociaż OMG może wydawać się nieszkodliwe, część osób postrzega używanie tego zwrotu jako wskaźnik słabych umiejętności komunikacyjnych. Choć wygląda to na nieco niesprawiedliwy osąd to negatywne skojarzenia związane z jego używaniem powinno być czymś, o czym każdy powinien być świadomy. 

OMG może być używany w języku mówionym, zwykle wymawianym jako trzy litery, a nie pojedynczym dźwiękiem. Pseudo-fonetyczna forma brzmi jak “oh em gee” i może być używana w ironiczny sposób w celu wyrażenia braku zainteresowania. 

Pamiętaj, że tak jak inne formy slangu internetowego, nie powinne być stosowane w formalnej komunikacji i sytuacjach. Korzystaj z tego akronimu podczas rozmowy z przyjaciółmi i mediach społecznościowych, lecz wystrzegaj się używania tego skrótu w szkole, wypracowaniach, czy oficjalnych pismach i wystąpieniach.  

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz